vyprodáno

RR 12/1989

Číslo je již celé tištěno ofsetem a vychází v desetinásobném nákladu než svazek úvodní, tj. v počtu zhruba pěti set výtisků. Obsahuje výběrovou bibliografii č. 1–11. Mezi českými autory tentokrát najdeme Libuši Moníkovou, Naďu Plíškovou, Terezu Boučkovou či Pavla Řezníčka, v RR interview hovoří Nikolaj Stankovič hlavně o Fandovi Pánkovi. V oddíle Kultura, společnost, politika je představeno například wroclawské umělecké hnutí Pomerančová alternativa a esej Susan Sontagové Fascinující fašismus. O současném Rumunsku pojednává Anne Colas, text George Steinera Falešný zázrak z roku 1959 zkoumá úpadek německého jazyka, který vyvrcholil za Třetí říše: „Dejme tomu, že poválečné Německo je zázrak. Ale je to velmi divný a zvláštní zázrak. [...] Otevři noviny, ilustrované časopisy, záplavu populárních a odborných knih, které se hrnou z nových tiskáren; jen zhlédni v divadle novou německou hru, povšimni si jazyka, jímž se mluví v rozhlase nebo ve Spolkovém sněmu. [...] Tento jazyk se příšerně zkazil – zkrachoval.“ Rubrika Dokumenty je věnována především nedávnému Palachovu týdnu v Praze a stoupajícímu počtu čs. politických vězňů.