199 Kč
(jinde 249 Kč)

RR 134/2022 Miloš DOLEŽAL Jana bude brzy sbírat lipový květ

Sbírka Jana bude brzy sbírat lipový květ je v jádru souborem nénií za odchodem nejbližšího člověka z tohoto světa. Verše Miloše Doležala vynikají koncizním tvarem, lapidárním výrazem, pracují s překvapivou asociativností, intertextualitou, nápovědou, zámlkou. Imaginace se tu odvíjí od nenadálého existenciálního zážitku. Zmar a beznaděj ze ztráty nejbližší jsou konfrontovány s mocností básnického slova.
Kniha vychází k nedožitým pětapadesátým narozeninám Jany Frankové Doležalové (21. 5. 1967 – 18. 6. 2021).
(J. W.)

„Dnes prší na Janinu zahradu / na srdce mé, soužené / zmáčené a scvrklé, / na modrou koňadru / sudy i vana jsou plné.“

„Na sklonku dne / svět oněmí / lehce zavoní / z hrobů hortenzie / horké čelo mého miláčka.“

„Zatuhla klika / zrezlo struhadlo / koho to vůbec napadlo / že svět je Boží zrcadlo?“

Editor Jan Wiendl
Redakce Edita Onuferová
Obálka, grafická úprava a sazba Luboš Drtina
Ilustrace Michaela Drtinová

Rozsah 64 stran
ISBN 978-80-7622-017-1

Kniha vychází s velkorysou finanční pomocí Jana Žůrka a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Ocenění

 • Magnesia Litera 2023 – Kniha roku

Ohlasy

 • Jiří Peňás: Orfeus z Vysočiny a jeho Eurydike Echo IX, č. 22, 2. 6. 2022, s. 46
 • Olga Stehlíková: Jedna báseň. Autoři čtou: Miloš Doležal ČT art, Jedna báseň, 15. 6. 2022
 • Jan Paulas: Básník se loučí se svou milovanou Katolický týdeník, č. 24, 7.–13. 6. 2022, s. 9
 • Nejlepší dokumentární kniha podruhé ji-hlava.cz 23. 6. 2022
 • Miloš Horanský: Básníkova Jobiáda Lidové noviny 10. 8. 2022, s. 7
 • Jakub Vaněk: Konstelace: ztáta a truchlení H7O.cz, 23. 8. 2022
 • Karel Kolařík: Zádušní básně za Janu Doležalovou www.iliteratura.cz 31. 8. 2022
 • Kniha roku 2022 [32. ročník obnovené ankety LN] Lidové noviny, mimořádné vydání přílohy Orientace, roč. XXXV, č. 287, 10. a 11. 12. 2022 [7.–11. místo]
 • Tomáš Mazal: Žalm za ženu Lidové noviny, mimořádné vydání přílohy Orientace, roč. XXXV, č. 287/2022, 10. a 11. 12., s. 19
 • Nakladatelská anketa Respekt, Literární příloha – Sezona, 19. 12. 2022, s. 29
 • Jan Paulas: Zvítězily Chasidské příběhy [k jubilejnímu ročníku literární ankety Katolického týdeníku Dobrá kniha, v níž se umístila sbírka Jana bude brzy sbírat lipový květ] Katolický týdeník č. 10, 7. 3. 2023 
 • Jitka N. Srbová: Žádný distanc není možný Tvar XXXIV, č. 7, 2023, 3. 3., s. 24
 • Zdeněk A. Eminger: Láska proti prázdnému NIC. Nad lipovým květem Miloše a Jany Doležalových christnet.eu 18. 5. 2023