199 Kč
(jinde 249 Kč)

RR 134/2022 Miloš DOLEŽAL Jana bude brzy sbírat lipový květ

Sbírka Jana bude brzy sbírat lipový květ je v jádru souborem nénií za odchodem nejbližšího člověka z tohoto světa. Verše Miloše Doležala vynikají koncizním tvarem, lapidárním výrazem, pracují s překvapivou asociativností, intertextualitou, nápovědou, zámlkou. Imaginace se tu odvíjí od nenadálého existenciálního zážitku. Zmar a beznaděj ze ztráty nejbližší jsou konfrontovány s mocností básnického slova.
Kniha vychází k nedožitým pětapadesátým narozeninám Jany Frankové Doležalové (21. 5. 1967 – 18. 6. 2021).
(J. W.)

„Dnes prší na Janinu zahradu / na srdce mé, soužené / zmáčené a scvrklé, / na modrou koňadru / sudy i vana jsou plné.“

„Na sklonku dne / svět oněmí / lehce zavoní / z hrobů hortenzie / horké čelo mého miláčka.“

„Zatuhla klika / zrezlo struhadlo / koho to vůbec napadlo / že svět je Boží zrcadlo?“

Editor Jan Wiendl
Redakce Edita Onuferová
Obálka, grafická úprava a sazba Luboš Drtina
Ilustrace Michaela Drtinová

Rozsah 64 stran
ISBN 978-80-7622-017-1

Kniha vychází s velkorysou finanční pomocí Jana Žůrka a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Ohlasy