199 Kč
(jinde 248 Kč)

RR 138/2022 Dagmar URBÁNKOVÁ Umřel Brežněv

Dagmar Urbánková zpřítomňuje ve své próze Umřel Brežněv sledem vzpomínkových záznamů všednodenní magii dětství a dospívání. Důvtipně zaostřenými a barvitě vykreslenými pohledy na prožitky, které se ze střízlivé perspektivy dospělosti hrozí stát jen blednoucí vzpomínkou, Urbánková hravě a hutně postihuje příznačné rysy jedné životní a shodou okolností zároveň historické epochy, v níž, jak si všímá, často všichni chtějí mít všechno už co nejdřív za sebou.

Redakce Edita Onuferová a Marek Vajchr
Graficky upravil a detaily fotografií z archivu autorky doprovodil Viktor Karlík
Sazba Josefina Karlíková
Tiskárna Protisk, s. r. o., České Budějovice

ISBN 978-80-7622-021-8
Rozsah 104 stran

  • Kniha byla uvedena spolu s Tenkou knihou Jiřího Jelínka na Vánočním večeru Revolveru 15. prosince ve Večerní kavárně Souterrain (fotoreportáž zde).

Kniha vyšla za finanční podpory Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva kultury ČR.

Ohlasy