150 Kč

RR 20/1992

„Tvorba není orba,“ stojí na zadní straně obálky. Barevné reprodukce ukazují fotomontáže Roberta Portela a fotografické kompozice Michala Cihláře. Číslo představuje i básnířky různých generací: Ludmilu Maceškovou alias Jana Kameníka, jejíž verše provází esej Bedřicha Fučíka, Naděždu Plíškovou, jejíž texty jsou otištěny spolu s reprodukcemi autorčiných grafik, a Jarmilu Häringovou, jež svůj výběr pro RR věnuje „přírodě a mužům – věčnému zdroji inspirace“. Rozhlasový esej Ingeborg Bachmannové sleduje život a dílo myslitelky Simone Weilové, Alena Bláhová připravila portrét cestovatelky a orientalistky Alexandry David-Néelové. Dieter Eue napsal reportáž o Berlíně, „násilnickém městě“. František Skála představuje svého Šarka včetně návodu k upotřebení. „Měl nepochopitelnou paranoiu ohledně telefonu a občas ho schovával, místo aby ho prostě odpojil. [...] Zazvoní telefon a váš život se změní, prohlašoval“ – vypráví o svém kolegovi, spisovateli Raymondu Carverovi, v koláži vzpomínek Douglas Unger. Čtrnáct spisovatelů, výtvarníků a fotografů se účastní RR ankety na téma „umění a obživa“.