vyprodáno

RR 29/1995

Tři prózy literárního kritika a překladatele Josefa Vohryzka se jmenují Návrat, Chodec a Velká dáma. Jaroslav Anděl připravil pro RR koláž s názvem Socialismus s ne-lidskou tváří. V RR interview hovoří grafik Oldřich Hamera také o Vladimíru Boudníkovi a Bohumilu Hrabalovi. Mezi Boudníkovy spolužáky a přátele patřil i Jaroslav Dočekal a Jaroslav Rotbauer, jimž je ve svazku věnováno několik textů a obrazová příloha. Viktor Karlík hovořil s šestaosmedesátiletým klatovským sochařem Václavem Rubášem. „Tím, že spojil věrný popis dění s neobyčejně nadaným uměleckým výrazem, vytvořil soubor, srovnatelný s takovým mistrovským dílem, jako byly například Goyovy Caprichos,“ píše o výtvarném deníku Vladimíra Fuky z roku 1952 Zdenek Primus. V korespondenci Jindřicha Chalupeckého je i dopis Jana Grossmana z 3. srpna 1947: „Vidím v tom časopise opravdu další možný krok vpřed pro nás pro všechny, nesmí se to dělat uchvátaně. Listy se budou muset vyhnout tomu povrchnímu spěchu, kterým je dnes všechno zachváceno. To se netýká jenom snad redakční techniky, ale celého vnitřního postoje časopisu ke skutečnosti a ke všem aktualitám...“