100 Kč

RR 34/1997

Portrét Karla Šlengera obsahuje reprodukce obrazů, výbor z malířových zápisků a korespondence, vzpomínku Josefa Hiršala a Šlengrovo pojednání Pabouci z roku 1927, kdy umělec žil na půdě svého rodného domu v Chomuticích, učil se cizí jazyky a pozoroval život pavouků: „Veliký úlovek. Kdo se odváží? Chytla se vosa. Svým ‚řáděním‘ přivábila asi 10 členů paboučího proletariátu, ale tito báli se přiblížit.“ Studii o ruském terorismu a jeho vztahu k umění napsal Tomáš Glanc. Mezi prozaiky svazku patří Gustaw Herling-Grudziński, Hélène Cixous, Per Šmidl, Jan Novák, najdeme zde i nové verše Violy Fischerové, Petra BorkovceMiloše Doležala. Básníka Miroslava Jirce se Petr Placák ptá na jeho spolupráci s StB. „Neodpovídat na dopisy je zásadní hřích, za který se český národ bude smažit v pekle,“ říká v rr interview filosof, psycholog a kritik Martin Hybler. Osm dopisů-recenzí adresoval Sergej Machonin spisovatelkám Lence Procházkové a Edě Kriseové. Autorem reportáží z českého poválečného pohraničí nazvaných Přicházím s periferie republiky je Michal Mareš.