100 Kč

RR 35/1997

Zbyněk Hejda poskytl Antonínu Petruželkovi rozhovor o vlastní tvorbě. Typograf František Štorm přispívá do cyklu Sedm. Jaroslav Formánek napsal prózu Georges a připravil výbor z pozůstalosti Boba Krčila; svazek představuje také některé snímky zesnulého fotografa. Dílo Františky Kudelové, o němž píše Alena Nádvorníková a Libuše Šlezarová, narušuje vžitou představu o tzv. naivním umění. Ukázky z poezie Pavla Kolmačky sousedí s verši debutujícího Ladislava Puršla. Ve výběru jsou reprodukovány obrazy a artefakty Viktora Karlíka z osmdesátých let. Zdeněk Lukeš a Ester Havlová přibližují unikátní pražskou Ringhofferovu továrnu ohroženou demolicí, Anna Fárová uvádí soubor fotografií zvířecích lebek z Národního muzea, který Irving Penn nazval Cranium architecture. Módní zájem o mystický východ je tématem knihy Gíty Mehty Karma cola. Komunální dobrodružství Emanuela Mandlera pojednává o tom, jak někteří redaktoři Tváře po zákazu časopisu působili ve výrobních družstvech Komplexa a Merkuria: „Místo strašidýlek měl náš sortiment sestávat ze zvířecích figurek.“