100 Kč

RR 37/1998

S Davidem Černým, jehož práce jsou ukázány v barevných reprodukcích, hovoří Michal Cihlář, s Janem Rejžkem vedla rozhovor o „šedé zóně“ Petruška Šustrová. Kresby Jiřího Štourače provází slovem Miloš Doležal, o „kyniku české fotografie“ Miloslavu Urbanovi píše Michal Janata. V obsáhlém bloku je pojednána sbírka předmětů, které vytvořil kyjovský rodák Květoslav Vašíček. Z Kyjova pochází i Cecilie Marková, další z autorek českého l'art brut. Texty z pozůstalosti Milady Součkové připravil k vydání Kristián Suda, spolu s básněmi Jiřiny Haukové otiskuje revue i verše Martina Langera. K prozaikům čísla patří Igor Malijevský a Jan Novák, jehož text nazvaný Z bedny do krabice ilustruje fotografie Antonína Kratochvíla Kolumbárium Jižní město. „Čtením cizích myšlenek jest člověk odvrácen od vlastního chodu myšlenek a zabíhá do vyjetých již kolejí. Již původní směr musí býti ražen myslitelem samým. Čtení mate mnohdy,“ stojí v Aforismech a myšlenkách Emanuela Tilsche. Z celoživotní korespondence Karla JasperseHannah Arendtové jsou otištěny dopisy psané v letech 1959-1960.