100 Kč

RR 38/1998

Publikací ukázek ze spisů, které vedla Státní bezpečnost na Jiřího Mrázka a Jana Placáka, zahajuje redakce volný cyklus zveřejňující vybrané dokumenty StB: „Pramen byl přítomen rozhovoru býv. mluvčího Charty dr. Bedřicha Placáka se synem Honzou, který proběhl podle sdělení pramene v bytě Placáka. Jejich dialog se především ve svém obsahu týkal tendenčních hodnocení států socialistického společenství. V úvodu se dotazoval Honza svého otce, zda ví, proč si komunisté nemohou hrát na schovávanou. Na jeho dotaz Placák odpověděl, že by je nikdo nehledal.“ Alexander Balogh připravil antologii z literárních i výtvarných děl slovenských autorů Dušana Hanáka, Miloše Janouška, Otise Lauberta, Rudolfa Slobody a Andro Verdana. Petr Dudek a Jan Čáp komentují ukázky z 54. čísla časopisu Granta z roku 1996, které obsahovalo výběr dvaceti „nejlepších mladých amerických autorů“. Helena Honcoopová je autorkou studie Japan v knihách Joe Hlouchy, obsáhlý blok patří propasti Macocha na Moravě, o níž mj. pojednává i Jiří Cieslar. O životě a díle básnířky Ludmily Maceškové hovořil v rr interview její životní druh Marcel Kabát.