vyprodáno

RR 44/2000

Milan Starý vytvořil comics podle prózy Ladislava Klímy Donna Maria. Poprvé tiskem vychází v edici Vladimíra Binara deník Jakuba Demla z let 1900-1903, který předjímá slavné Mé svědectví o Otokaru Březinovi. Nové práce časopisu poskytl Petr BorkovecJaroslav Formánek. Do cyklu Pro RR přispívá malíř Jaroslav Blažek, básník Luděk Marks je dalším z autorů cyklu Sedm. Ivan Sobotka představuje své skici, barevná příloha patří Závodníkům Pavla Brázdy. Milan Pitlach uvádí slovem své fotografie z Čech sedmdesátých let, Viktor Kolář píše o Björnu Steinzovi, který fotografoval i nevidomé hráče Goal Ballu. Jolyon Naegele hovoří o své práci v Hlasu Ameriky a Svobodné Evropě před a po listopadu 1989. V rr interview vypráví divadelní kritik a historik Jindřich Černý o svých životních a profesních zkušenostech od druhé světové války až po současnost. Výbor z rozsáhlého spisu, který vedla o Prokopu Drtinovi, posledním předúnorovém ministru spravedlnosti, Státní bezpečnost, doplňují ukázky z Drtinových Pamětí a komentáře Jindřicha Pokorného – blok má název Lépe zemřít ve stoje, než žít na kolenou.