vyprodáno

RR 5/1986

Obálka pátého čísla ohlašuje nový název revue. Úvodník shrnuje dosavadní zkušenosti a stávající cíle redakce: „V jistém smyslu se snažíme navázat na práci Světové literatury [...]. Základní směřování je totéž: informovat pokud možno co nejobsáhleji o práci vytipovaných autorů [...]. Máme za to, že ve spektru čs. samizdatových periodik tiskovina podobného (revuálního) charakteru dosud není. K ‚dobrovolným korekturám‘, jimiž se odchylujeme od oplakávaného vzoru, patří mj. i (těžce) nabytá zkušenost, že chce-li v reálném socialismu vycházející revue vypadat opravdu jako časopis, a ne jako náhodně poslepovaný sborník různě kvalitních textů, je nutné na její stránky pustit i trochu té staré dobré novinařiny.“ Kromě beletrie (Lovecraft, Placák, Beneš, Vacek a další) se v časopise poprvé objevují publicistické články, úvahy a „revolver reports“, například zpráva Milana Janči o poměrech ve valdické věznici. „Dělat politiku je jako vrážet ho kocourovi do prdele,“ říká v rozhovoru přeloženém z časopisu Playboy Charles Bukowski.