100 Kč

RR 52/2003

Revolver Revue číslo 52 začíná verši. „Tobě, stříbrná kůže, nic nepomůže. / Neprotáhneš se na velké noze. / Pila ti les už na berly řeže. / Prostřeš si leda na pařeze,“ píše v básni Gorila, jedné z cyklu Tanec smrti, současný německý básník Richard Pietrass a překladatelka Věra Koubová o něm v připojeném medailonu tvrdí, že svou poezií „je zjevně angažován do podstatných společenských diskusí a sporů“. Dvě básně Vladimíra Nárožníka z celku s názvem Defenestrace psa, který byl nalezen v autorově pozůstalosti, k vydání v RR připravil Jan Šulc. Malíře Tomáše Měšťánka představujeme výběrem z jeho olejomaleb, Robert Krumphanzl vybral úkazku ze svého beletristického textu Minutové vzdálenosti. Po fotografiích z Budapešti publikuje Rachel Mikos v přítomném svazku své „montáže“. Francouzský rok Jaroslava Formánka pokračuje měsícem dubnem. V rubrice Nové práce vychází tentokrát povídka italského prozaika Giovanni Catelliho, básně Štěpána NoskaPetra Halmaye a reprodukujeme zde linoryty Petry Placákové, kresby Jindřicha Fischela, obrazy Vladimíra Materny a práce na papíře Ladislava Sýkory. „Interpretace je původně uchopením toho, co se nám ukazuje; prvním slovem, formulací první myšlenky však rozvíjí svou vlastní oblast. Nevlastní to, co je krásné, má pouze jeho odlesk“, píše německý literární kritik a historik Wolfgang Kayser v eseji Literární hodnocení a interpretace, již přeložil a komentářem opatřil Marek Vajchr. Miloslav Koloc uzavírá svoji stať, věnovanou některým motivům v díle K. H. Máchy, citátem Paula Kleea: „To co vidíme, je návrh, možnost, východisko. Skutečná realita je především neviditelná. Umění nereprodukuje viditelné, ale zviditelňuje.“ Režisér Karel Vachek uvedl letošního 3. února v pražském Ponrepu poprvé čtvrtou část filmové tetralogie Malý kapitalista s názvem Kdo bude hlídat hlídače? Dalibor aneb Klíč k chaloupce strýčka Toma. Při té příležitosti s ním vedli Robert KrumphanzlZdeněk Vašíček rozhovor, v němž režisér mj. říká: „Žiji v čase, v němž když chcete mluvit o duchovních věcech, musíte ze sebe udělat vola.“ Výběr kreseb historika umění Jaromíra Zeminy provází autorův text s titulem Přítelkyně kresba. Nová RR rubrika se jmenuje Z dílen grafiků a budou v ní představováni autoři, kteří nepatří k dnešní armádě prznitelů dobrého vkusu – jako prvního jsme oslovili Luboše Drtinu. Couleur je tentokrát věnován životu a dílu Lubora Hájka, znalce mimoevroského umění, který některé své texty publikoval i v Revolver Revue a Kritické Příloze. Obsáhlý blok volně navazuje na předcházející „kolektivní portréty“ RR (L. Fára, J. Lopatka, L. Dvořák, M. Žilina) a připravila jej Helena Honcoopová. Jeho první část zahrnuje příspěvky Hájkových přátel a kolegů (Eva Rychterová, Jiří Šetlík, Zuzana Talpová, Ladislav Kesner st., Olga Macková, Zdenka Švarcová, Jaromír Zemina, Prokop Voskovec, Michaela Fišerová, Blanka Lamrová, Viktor Karlík, Milan Pitlach, Lucie Olivová, Roger Keyes, Oldřich Král ad.), v části druhé poprvé vycházejí některé texty z Hájkovy pozůstalosti, které mimo jiné naznačují hloubku a šíři autorových zájmů – čtenář zde najde ukázky z Hájkovy poezie, korespondence, osobních glos, reportáží, persifláží, odborných přednášek či proslovů k výstavám.