100 Kč

RR 58/2005

Revolver Revue č. 58 vyšla v době, kdy uběhly dvě dekády od zrodu prvního čísla. V koncepci a podobě Revolver Revue č. 58 lze nalézt i leccos nového, především Couleur, soustřeďující kritiky, úvahy a glosy věnované aktuálním kulturním událostem a jevům (např. recenzi Marka Vajchra na Hejdovu knihu Cesta k Cerekvi, text Michala Kosáka o Otu Pavlovi). Rozsáhlejší stati a eseje, napsané pro RR, nebo v RR poprvé publikované, budou vycházet na stránkách předcouleurových: tentokrát je to především Jazyk paradoxu Cleantha Brookse s komentářem Petra Onufera.

Podstatný prostor je jako obvykle věnován umělecké tvorbě, především literatuře a výtvarnému umění, a to nejen ve stálé rubrice Nové práce, které RR představuje napříč žánry i generacemi. V samostatných blocích pak otiskujeme třeba básně Evy Pelánové, další pokračování prózy Pavla Petra, nebo „anglické povídky“ Milady Součkové, jež svým textem provází Kristián Suda. Viktor Kolář uvádí fotografa Štěpána Hona, Viktor KarlíkKarel Cudlín jsou podepsáni pod projektem Ateliéry, v němž postupně příblíží místa, kde vznikají díla vybraných výtvarníků – prvním z nich je Ivan Sobotka.

Další část RR 58 se týká divadla: Vladimir Sorokin je autorem hry Dostojevskij-trip, kterou přeložila Jana Kleňhová a o níž pojednává Tomáš Glanc, s režisérem Janem Bornou pořídila RR interview Karola Štěpánová. Designu se věnuje úvaha Karla Halouna o práci Stefana Sagmeistera, rubrika

Z dílen grafiků, tentokrát přibližující práci Petra Babáka, a příspěvek Zdeňka Lukeše, který slovem provází fotografie, dokumentující Krásu pražských prvorepublikových portálů.

Najdete tu i mnohé další – například koláž textů a pramenů inspirovanou sedmdesátými pátými narozeninami básníka Zbyňka Hejdy (otiskujeme text Ivana Diviše Všechna slast, studii Roberta Krumphanzla, dále výběr z dosud nepublikovaných zápisníků Jiřího Němce a záznam debaty Zbyňka Hejdy a francouzského bohemisty Xaviera Galmiche).