100 Kč
(jinde 178 Kč)

RR 77/2009

„Z našich hrdinů nemusíme vyrábět mytické postavy, nýbrž je přesně analyzovat. Ale zrovna tak se nelze dopouštět druhé chyby, totiž umělce znesvéprávňovat tím, že jeho psaní odvozujeme z traumat, z potlačovaných pudů a sklonů či nevědomých přání. Oba postoje mají tu nevýhodu, že si při nich musíte kleknout. V prvním případě vzýváte modlu, v druhém koukáte klíčovou dírkou. Poklek není správný postoj pro životopisce. Ten se musí s autorem setkat ve výši očí,“ říká germanista Petr-André Alt v rozhovoru o aktuálnosti dramatika, básníka a myslitele Friedricha Schillera, od jehož narození právě uplynulo 250 let. V čem je Schillerovo dílo živé, ukazuje v textu o vlastních zkušenostech s inscenováním jeho her i režisér Matthias Hartmann, obdobně jako v eseji s názvem Schiller, Palacký, Patočka aneb Schiller je náš!  literární historička Alice Stašková, která celou obsáhlou schillerovskou koláž pro RR také  připravila. Součástí je i obrazová příloha s úvahou nad „pokusy o portrét umělce“. 

Literáty současnosti zastupuje novými texty básník Václav Gruša, prozaici Ivan MatoušekMiroslav Drábek - tentokrát osobitě reflektující osobní zážitky z profese řidiče autobusu MHD –, a americký autor Steve Stern, podle  Susan Sontagové možná pozdní, ale rozhodně mistrný spisovatel jidiš folklóru“,  jehož povídku přeložila Hana Ulmanová. S Pavlem Dominikem, překladatelem Vladimira Nabokova a Salmana Rushdieho, hovoří Milan Macháček a Jiří Soukup. Práce dvou českých výtvarníků se silně váží k Číně: Jiří Straka pronikl pozoruhodným způsobem do principů čínské tušové malby, k čemuž, jak poznamenává Petr Nedoma, „stačí drobnost. Totiž stát se prakticky Číňanem“. Tématem fotografií Milana Pitlacha jsou kaligrafie, většina snímků vznikla ve staré části Šanghaje. Josef Hejzlar v ilustrované eseji  Severní moře ukazuje, jak zásadně se proměnil  duch Pekingu v posledních padesáti letech.

Ve studii Tomáše Pospiszyla a ukázkami z díla je představena Alina Šapočniková, sochařka židovského původu, která po letech dospívání v ghettech a koncentračních táborech na dva roky zakotvila v Praze, kde studovala – coby spolužačka Věry Janouškové, Miloslava Chlupáče, Zdeňka Palcra či Olbrama Zoubka - na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Nejen na poválečnou Státní grafickou školu a společnost Vladimíra Boudníka, Hanese Reegena, Zdeňka Boušeho či Bohumila Hrabala vzpomíná grafik Jaroslav Rotbauer„Z dob studií na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové si dosud velmi dobře vzpomínám, jaký respekt a zvědavost budil Solpera už v ranných sedmdesátých letech, krátce po příchodu do funkce lektora písma,“ píše Karel Haloun v textu k jubileu významného typografa Jana Solpery, jemuž je věnován i zápisník Františka Štorma. Jako zvláštní samostatná příloha zimní Revolver Revue pak vychází Solperova jedinečná písmová klasifikace. Do typografické profese dává nahlédnout také Tomáš Brousil: ukazuje, co všechno se na jeho pracovním stole objevilo za jeden měsíc. Pro rubriku Dokumentaristé vybral Adam Gebert tentokrát Jana Gogolu, pro rubriku Ateliéry zvolil Viktor KarlíkKarlem Cudlínem Jana Híska. Pavel Kalina zaměřil svou pozornost mj. na novou pražskou Národní technickou knihovnu. Číslo uzavírá Couleur vyhrazený recenzím a glosám.