60 Kč
(jinde 178 Kč)

RR 97/2014

Poslední číslo letošního ročníku otevírá Anketa. U příležitosti 25. výročí 17. listopadu v ní čtyřicet jedna osobností kulturního života odpovídá na otázku: „Jaké jsou podle Vašeho názoru tři nejpodstatnější jevy, které negativně určovaly českou kulturu a společnost v minulém režimu a přetrvávají dodnes?“

Nepublikovaný román Daniela Jahna, z něhož přinášíme ukázku, se jmenuje Naivní sezóna. Adam Gebert je autorem povídek Kradařina a Reportáž. Básník Ticho v čísle publikuje vybrané básně z připravované sbírky Playoff, básník Pavel Petr příspěvek Plážové dojmy, který měl původně vyjít v jiném časopise, „byl tam dokonce už i vysázen. Vzápětí ho však šéfredaktor vetoval jako nevhodný“ a autorovi byl vrácen s tím, že se zde jedná „o prvoplánovou prezentaci orientace a že příspěvek se tak ocitá za hranou únosnosti – stran vkusu“.

Hana Ulmanová představuje tři autory současného amerického Jihu, Davida Kirbyho, Jessicu KinnisonovouJeralda Walkera: „Připravte si nůžky, tvrdý papír, pastelky, špejle od nanuků a lepidlo. Odneste je do pracovny, kde za stolem sedí vaše třináctiletá sestra a listuje vaší učebnicí černošské historie. Usmějte se, když si vás všimne a otočí na zaškrtnutou stránku s fotkou Fredericka Douglasse. Pochází z jeho starších let, kdy už mu zbělelo afro. Dojde vám, že potřebujete vatu.“ „Ukažte občanský průkaz. Vystupte. Zavřete dveře auta. Následujte nás k tomu vozu. Nastupte si. Dveře auta byly zavřeny a zevnitř zajištěny. KDO JSTE?“ Josef Rauvolf se vrací k osobnosti a dílu německého spisovatele a statečného občana Jürgena Fuchse, který předčasně zemřel před patnácti lety, zřejmě i v důsledku tvrdých perzekucí v bývalém východním Německu – Rauvolfovu esej doprovází jeho překlad ukázky z Fuchsových Protokolů o výsleších.

Výtvarné umění zastupují mimo jiné dva malíři mladší generace – Ondřej Basjuk, jehož obrazy slovem provází Petr Vaňous, a Matěj Lipavský, se kterým o jeho práci v plenéru hovořil Viktor Karlík. Lubomír Martínek napsal esej o kinetických plastikách Františka Svátka a Tereza a Juraj Horváthovi představují dalšího grafika, jímž je tentokrát slovenský Palo Čejka. Rubrika Ateliéry pokračuje návštěvou u Jiřího Kubového, nechybí ani další díl seriálu Karla Halouna o knižních edicích. Petra Babáka zaujala práce fotografa Vojtěcha Veškrny.

Zimní Revolver Revue obsahuje i portréty dvou výrazných mužů, mimo jiné dlouholetých spolupracovníků Revolver Revue: Adam Drda napsal esej o historikovi a publicistovi Emanuelu Mandlerovi, jehož názory a postoje měly i v české svobodné společnosti za následek, že „už v listopadu 1989 měl nepřátel dost […] a v devadesátých letech si neomylně přidělal další“; za životem a dílem překladatele, literárního historika a iniciátora a účastníka řady nezávislých aktivit Jindřicha Pokorného se ohlíží Miloš Rejchrt, Marek VajchrMichael Špirit, podtrhující v jeho veřejném působení „apel, který má probouzet z letargie, vášeň a v dobrém slova smyslu tvrdohlavost, s níž si v žalostné situaci postkomunistických ekonomických a společenských poměrů jako kritický intelektuál a – pomyslíme-li na překladatelské nadání – umělec slova obdivuhodně vedl svou“.

Číslo uzavírá couleur s reflexemi aktuálního kulturního dění a zvláštní přílohou je Jedna věta Jana Čumlivského.