vyprodáno

RR noviny / Andrej Stankovič

Již šesté číslo speciálních RR novin vyšlo u příležitosti celodenní Konference Stankovič, konané 24. října na pražské FAMU. 

RR noviny jsou tentokrát věnovány osobnosti a dílu básníka, kritika, redaktora a disidenta Andreje Stankoviče, laureáta Ceny Revolver Revue. Vstupní text Michaela Špirita portrétuje muže, který „se svou tvorbou i způsobem života lišil od většinové umělecké produkce i společenských zvyklostí jako málokterý jiný autor“. Rozsáhlou anketu připravila Lucie Bartoňová – respondenty vyzvala buď k osobní reminiscenci, krátké úvaze či vzpomínce, nebo k pojednání o vybrané Stankovičově básni. Ukázky z dosud nepublikovaných vzpomínek Stankovičovy ženy a souputnice Olgy vybrala Terezie Pokorná.

Noviny jsou do rozebrání zdarma k dispozici v redakci Revolver Revue a na vybraných veřejných místech nejen v Praze. Ukázky z novin zde

Vydáno: říjen 2019