Sacvan BERCOVITCH

SACVAN BERCOVITCH (nar. 1933), americký literární historik a kritik, vyučuje na Harvardu a je držitelem mnoha literárních ocenění. Je považován za největší žijící autoritu na ranou americkou literaturu. Jádro jeho díla představují knihy The Puritan Origion of the American Self (Puritánský původ americké osobnosti, 1975), The American Jeremiad (Americká Jeremiáda, 1978), The Office of „The Scarlet Letter“ (Úřad Šarlatového písmene, 1991) a The Rites of Assent: Transformations in the Symbolic Construction of America (Obřady souhlasu: proměny symbolického utváření Ameriky, 1993).

Revolver Revue č. 60/2005 přinesla Bercovitchovu přednášku Mýtus o Americe (přel., komentoval a úvod napsal Petr Onufer).