Sára VYBÍRALOVÁ

SÁRA VYBÍRALOVÁ (nar. 1986 v Brně) vystudovala francouzštinu a historii na pražské filosofické fakultě, pracuje jako překladatelka a učitelka jazyků. Píše poezii, krátké prózy a scénáře, recenzuje překladovou literaturu. Překlady francouzské poezie a vlastní texty publikuje časopisecky (Psí víno, Tvar, Host, Weles, Literární noviny).

Prózu publikovala v Revolver Revue č. 93/2013.