Slavomír KUDLÁČEK

SLAVOMÍR KUDLÁČEK (nar. 1954 v Pardubicích) absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. Pracoval jako památkář v Chrudimi, nyní je v důchodu, profesně se podílí na stavebně historických průzkumech. Vydal básnické sbírky Hodina amulet (Mladá fronta 1994), Jiná jména (Nakladatelství Ivo Železný 1999), Zapomenutá noc (Host 2000), Polesí v nebesích (MAXX Creative Communications 2004), Svět, který předtím nebyl (Dauphin 2008), Schůzka v lomu (Host 2009), cestopis Skotsko. Všední dny věčnosti (Akcent 2012) a dále sbírky Hora bez vrcholu (Dauphin 2012), Déšť po Dylanovi (Dauphin 2015), Ptáci a jiná znamení (Malvern 2017), Nepatřit nikomu (Dauphin 2020).

Revolver Revue č. 129/2022 přinesla výběr básní z připravované sbírky Nebe a dudy.