Svatava AUBRECHTOVÁ

SVATAVA AUBRECHTOVÁ (nar. 1947 v Praze) vystudovala matematiku a výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě UK. Od roku 1985 žije v Nizozemí, věnuje se překládání, publikovala knížku poezie pro děti. RR č. 112/2018 přinesla ukázky z jejích básní.