Václav FIALA

VÁCLAV FIALA (nar. 1955), sochař, malíř, člen Sdružení výtvarných umělců Mánes a Společnosti pro současné umění, vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Vystavuje v Čechách a zahraničí.

Revolver Revue č. 50/2002 přinesla rozhovor (vedli jej Terezie PokornáViktor Karlík) a fotografie umělcova díla.