Václav STRATIL

VÁCLAV STRATIL (nar. 1950), fotograf, konceptualista, kreslíř, performer a malíř, vystudoval na katedře výtvarné teorie a výchovy v Olomouci (1970–1975), v sedmdesátých letech patřil k neoficiální umělecké komunitě Olomouce. V první polovině osmdesátých let se začal přiklánět ke konceptualismu, přestěhoval se do Prahy a stýkal se mj. s teoretičkou Milenou Slavickou a umělkyní Adrienou Šimotovou. V současnosti působí jako pedagog na fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně.

Revolver Revue č. 23/1993 publikovala dvacet čtyři celků fotografií s autorskou úvodní poznámkou.