Věra VELEMANOVÁ

VĚRA VELEMANOVÁ (nar. 1965), teatroložka. Absolvovala studium divadelní vědy na FF UK diplomovou prací o scénografii Libora Fáry. Jeho monografii poté vydala ve spolupráci s Vojtěchem Lahodou. Od roku 2000 je pracovnicí Kabinetu pro studium českého divadla v Institutu umění – Divadelním ústavu, kde spolupracuje na České divadelní encyklopedii a na dalších výzkumných úkolech. Zaměřuje se na českou scénografii a divadlo meziválečné emigrace z Ruského impéria. Je autorkou scénářů několika výstav s divadelní tematikou, podílí se na knižních titulech teatrologického zaměření a publikuje v odborných periodikách.

V RR č. 127/2022 přispěla do rubriky Sedm.