Veronika RICHTEROVÁ

VERONIKA RICHTEROVÁ (nar. 1964 v Praze) vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze (1978–1982), pracovala ve studiu animované tvorby Čs. televize a v Ústředním loutkovém divadle Praha. Poté absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (1984–1990, ateliér monumentální malby). V letech 1989–1990 navštěvovala Ecole Nationale des Arts Décoratifs v Paříži. Od roku 1990 pracuje ve svobodném povolání v oborech malba, plastika, smaltová mozaika a PET-ART. Vystavuje od konce osmdesátých let, je autorkou několika realizací ve veřejných prostorech (zámek Mikulov, ZOO Praha). Společně s manželem, grafikem Michalem Cihlářem se cíleně věnuje fotografickým sběrům, které vznikají během putování doma i za hranicemi, své obsálé fotografické archivy zpracovávají do autorských publikací. V nakladatelství Gallery dosud vyšly jejich knihy Cuba v detailech (2005), Kambodža v detailech (2006) a Zvěrstvo (2007).

V Revolver Revue č. 61/2005 jsou otištěny její objekty z plastových obalů, v RR č. 73/2008 pet-artový Skleník. V RR č. 87/2012 publikovala fotografie z Indie. Výběrem ze svých novějších prací a zdůvodněním této volby přispěla u příležitosti třicetiletého výročí Revolver Revue do jubilejního 100. čísla. Pro č. 102/2016103/2016104/2016105/2016 a 106/2017 připravila spolu Michalem Cihlářem seriál fotosběrů z Kuby s názvem KUBYsmus.