Victor KLEMPERER

VICTOR KLEMPERER (1881–1960), německý spisovatel a literární vědec, studoval filosofii, romanistiku a germanistiku. Roku 1912 konvertoval k protestantismu. Od roku 1920 působil jako profesor romanistiky na drážďanské universitě, odkud byl v rámci nacistických čistek roku 1935 propuštěn do důchodu. Klemperer se poté věnoval dokončení rozsáhlé práce na dějinách francouzské literatury v 18. století (vyšlo ve dvou svazcích 1954, 1960). Brzy mu ale byl zakázán jakýkoli přístup do knihoven a ke všem periodikům, a práci na dějinách musel tedy přerušit. O to intensivněji se začal zabývat psaním deníků (zápisky si vedl od roku 1919) a jejich dodatku LTI (Lingua Tertii Imperii, Jazyk třetí říše).

Revolver Revue publikovala výběr z deníků mapující období 1918–1932 (přel. Veronika Dudková; ve stejném čísle vyšly ukázky z deníků Roberta Musila z let 1930–1933).