Vilém FLUSSER

VILÉM FLUSSER (1920 v Praze–1997), filosof českého původu, roku 1939 utekl spolu se svou budoucí ženou Edith z Prahy před nacisty přes Londýn do Brazílie, kde nakonec působil na universitě v São Paulu jako profesor teorie a filosofie komunikace. Do Evropy se vrátil až v roce 1972. V roce 1997 navštívil Prahu, kde přednášel, mj. v Goethe-Institutu. Při zpáteční cestě do Robionu (původně měl jet do Vídně, ale tam přenášku odřekl na protest proti pochodu, který vedl Jörg Haider) za Prahou zahynul při autonehodě. Z jeho rozsáhlého, většinou až posmrtně vydávaného díla v češtině vyšla kromě mnoha časopisecky otištěných článků práce, která ho proslavila – Za filosofii fotografie (1994) –, dále pokračování s titulem Do universa technických obrazů (2001), obsáhlý výbor textů Moc obrazu (Výtvarné umění č. 3–4/1996), filosofická autobiografie Bezedno (1998) a kniha Příběh ďábla (1997) a práce o filosofii jazyka Jazyk a skutečnost (2005).

Revolver Revue č. 56/2004 otiskla tři texty vybrané z knihy Gesten (Gesta; přel. Jiří Fiala).