Vít BRUKNER

VÍT BRUKNER (1. 5. 1962 v Praze) absolvoval Střední odborné učiliště polygrafické (1977–1981), poté do 1984 zaměstnán jako reprodukční grafik ve státní tiskárně Praha. 1982–1986 absolvoval Gymnázium pro studující při zaměstnání v Praze. 1984–1987 nočním hlídačem v Náprstkově muzeu. 1986–1990 absolvoval pražskou DAMU, obor loutkoherectví. 1992–1993 pracoval v Západočeském divadle Cheb. 1991 spoluzaložil divadlo Buchty a loutky, působící od 1994 v Praze. 1980–1981 patřil k okruhu autorů vydávajících samizdatový sborník X (Desítka) s literární přílohou Violit (vyšlo 8 čísel). 1982–1986 byl členem hudební skupiny Národní třída, 1985 součástí hudebního projektu Z jedné strany na druhou, 1988–1993 členem Domácí kapely. V současnosti je činný v souboru Buchty a loutky, pro jejichž inscenace, ve kterých vystupuje, skládá hudbu, pořizuje výpravu a režíruje. – Syn básníka a překladatele Josefa B. (1932), od 1991 manžel herečky souboru Buchty a loutky Zuzany B. (1962, dva synové).
Jeho básně jsou zastoupeny v antologii poesie druhé generace undergroundu U nás ve sklepě (ERR, sv. 73/2013).