Vítek KRŮTA

VÍTEK KRŮTA (27. 1. 1962 v Mělníce) studoval na Střední průmyslové škole keramické v Bechyni, po dvou letech přestoupil na Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze na Žižkově, obor scénografie, nástěnné malířství a výstavnictví, kterou absolvoval 1981. 1980–1981 patřil k okruhu autorů vydávajících samizdatový sborník X (Desítka) s literární přílohou Violit (vyšlo 8 čísel) a v téže době byl členem hudební skupiny Psí vojáci, kde hrál na kytaru. V létě 1981 emigroval do Spolkové republiky Německo, kde 1982–1991 pracoval jako restaurátor nástěnných maleb a obrazů u norimberské firmy Wiedl. Od 1991 působí v USA jako restaurátor, učitel umění a ve svobodném povolání. Jeho práce jsou zastoupeny v antologii poesie druhé generace undergroundu U nás ve sklepě (ERR, sv. 73/2013).