Vladimír MATERNA

VLADIMÍR MATERNA (nar. 1935) navštěvoval v padesátých letech večerní kurzy kreslení na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, později soukromě studoval u prof. Karla Těšínského. Po roce 1960 člen skupiny Parabola. V osmdesátých letech se zabýval fotografováním, soustavně maluje posledních dvacet let. V Praze vystavoval v galeriích Litera a Navrátil.

Ukázky z jeho výtvarných prací vyšly v Revolver Revue č. 50/2002 a 58/2005, básně v č. 59/2005, rozhovor v č. 62/2006 (otázky Viktor Karlík).