Vladimír MIKULKA

VLADIMÍR MIKULKA, divadelní kritik, vystudoval divadelní vědu na FF UK, od roku 1999 redaktorem Divadelních novin, pravidelně publikuje v Revolver Revue a Svět divadlo. Pracuje v Divadelním ústavu v oddělení bibliografie. V letech 1992–2006 působil jako režisér Kulturně divadelního spolku Puchmajer, od roku 2005 v hudební skupině Inženýr Vladimír a jako dramaturg v Divadelní společnosti Dr. Krásy.

V Kritické Příloze Revolver Revue zveřejnil řadu recenzí a studií (v úplnosti viz bibliografie KP RR): např. v č. 14/1999 článek o Pitínského režii hry Thomase Bernharda Divadelník v Divadle Na zábradlí, č. 16/2000 esej o románu Michaila Bulgakova Mistr a Markétka a srovnání jeho tří současných divadelních adaptací, č. 23/2002 článek o o souboru Dejvického divadla v éře Miroslava Krobota, č. 29/2004 text o další činnosti Dejvického divadla, č. 30/2004 text o inscenacích Ondřeje Sokola v pražském Činoherním klubu. Do Couleuru Revolver Revue například č. 63/2006 (o inscenaci Richard III. v ND), 66/2007 (o festivalu německého divadla) a č. 69/2007.