Wojciech KUCZOK

WOJCIECH KUCZOK (nar. 1972), polský básník, prozaik a filmový kritik. Absolvoval Slezskou universitu v Katovicích. Pracoval v týdeníku Tygodnik Powszechny a měsíčnících Res Publica Nowa a Kino.Vydal několik svazků povídek pod bizarními dvojsmyslnými názvy, např. Opowieści samowite (Podpřirozené příběhy), Opowieści slychane (Slýchané příběhy), Opowieści przebrane (Přebrané příběhy). Jeho jediný román Gnój (Hnůj) získal v roce 2003 několik literárních cen a v roce následujícím byl odměněn polskou státní cenou Niké.

Revolver Revue č. 63/2006 otiskla povídku Přízrak ze svazku Widmokrąg (Kruh přízraků, 2004).