Yves BONNEFOY

YVES BONNEFOY (1923–2016), francouzský básník, historik umění, umělecký kritik a esejista, se chtěl původně věnovat matematice, ale po příchodu do Paříže (1943) se rozhodl pro dráhu básníka. Formovala ho setkání s literáty, filosofy a umělci (André Bretonem, Victorem Braunerem, Gilbertem Lelym, Gastonem Bachelardem, Jeanem Wahlem aj.). Debutoval časopisecky v roce 1947 cyklem básní Anti-Platon. Ve svých esejích se zamýšlí nad osudy a funkcí poezie, tvorbou jednotlivých básníků, malířů, architektů a sochařů.

Revolver Revue č. 61/2005 publikovala tematický blok, který připravil Jiří Pelán. Obsahuje rozhovor s Y. Bonnefoyem (rozmlouval J. Pelán 8. června 2005 v rámci Festivalu spisovatelů), cyklus Rodný dům, oddíl poslední autorovy velké sbírky Oblá prkna, báseň přeloženou z rukopisu a ukázku z esejistiky (vše v překladu J. Pelána).