Zbyněk PETRÁČEK

ZBYNĚK PETRÁČEK

V Revolver Revui č. 14/1990 otiskl úvodník o struktuře a budoucím směřování RR, v č. 16/1991 článek Článek o rumunsko-německém spisovateli Richardu Wagnerovi, v č. 17/1991 článek o historii, průběhu a následcích války v Afghánistánu, v č. 18/1992 text o současných Filipínách; publikováno v rámci bloku P. J. O’Rourke: Filipíny, v č. 24/1993 příspěvek o comicsu Arta Spiegelmana Maus. V č. 27/1994 je zveřejněn zozhovor Davida Vávry, Daniela Fleka, Kristiána Fleka, Zbyňka Petráčka, Roberta Nebřenského, Karla Malíka a Ondřeje Štindla o létech strávených ve skautském oddíle; publikováno v rámci bloku Hledal jsem dobrodružství.