Zbyněk SEDLECKÝ

ZBYNĚK SEDLECKÝ (nar. 1976  v Ostravě) absolvoval brněnskou FaVU (prof. J. Načeradský) a pražskou AVU (prof. Jiří Sopko). V roce 2000 prošel stáží na Staatliche Akademie der bildenden Künste ve Stuttgartu a 2003 na Koninklijke Academie voor Schone Kunsten v Antverpách. Od začátku se věnuje výhradně malbě. Zajímá ho téma určité vzdálenosti mezi zvoleným ústředním námětem obrazu a jeho rámcem. Do kontextu mladé české malby Sedleckého zařadily kolektivní projekty 6. května (2003, NoD/Roxy, Praha), Artnow.cz (2003, výstavní síň Mánes, Praha) a výstavy MINIČerného Petra má Zbyněk (2005, Galerie Brno, Brno). Autora zastupuje galerie Gandy Gallery, kteár mu také v roce 2006 uspořádala autorskou výstavu Screenplay v Bratislavě.

Ukázky z jeho výtvarných prací spolu s doprovodným textem Petra Vaňouse přinesla Revolver Revue v č. 68/2007.