Zdeněk LUKEŠ

ZDENĚK LUKEŠ (nar. 1954), architekt a historik architektury, vystudoval FA ČVUT v Praze, od roku 1990 působil v Kanceláři presidenta republiky, od roku 2000 též na Fakultě architektury TUL v Liberci. Své články publikoval mj. v Revolver Revue, Respektu, Lidových novinách, Architektu aj. Je autorem knih J. Plečnik – Architekt Pražského hradu, 10 století architektury – Architektura XX. století, Splátka dluhu a dalších. Také se autorsky nebo spoluautorsky podílel na přípravě řady výstav (např. Objekt, socha, instalace, Projekty z archivů aj.).

Revolver Revue č. 25/1994 otiskla článek o architektuře Žižkova, plánované asanaci a akci Žižkovské dvorky (v rámci bloku Žižkov), č. 33/1997 text o městské architektuře 70. a 80. let v ČSSR, č. 35/1997 článek o Ringhofferově továrně (v rámci bloku Továrna), č. 41/1999 text o pražské čtvrti Karlín, č. 49/2002 příspěvek o architektuře v oblasti Vysočan a Hloubětína. V č. 40/1999 byl představen v rubrice Sedm. Autor patřil mezi pravidelné přispěvatele Kritické Přílohy Revolver Revue (viz Bibliografie).