Zdeněk MACHÁČEK

ZDENĚK MACHÁČEK (nar. 1960 ve Zlíně), grafik, malíř, kreslíř a fotograf, v letech 1975–1979 se vyučil reprodukčním grafikem, 1983–1984 dálkově studoval obor polygrafie na Střední grafické škole v Praze. Vedle volné tvorby se od roku 1976 soustavně zabývá grafickým designem – v této oblasti vytvořil několik set realizací, z nichž některé získaly zdejší i mezinárodní ocenění. Samostatně či kolektivně vystavoval doma i v zahraničí. Od roku 1986 je čestným členem sdružení Mehedaha, je rovněž členem skupin Zlínský Okruh, Ohne Tittel, KK3 Klub konkretistů. 

Revolver Revue č. 56/2004 představila autorův cyklus Rastry (z let 2002–2003), č. 86/2012 cyklus Makulaturač. 107/2017 „neplánovaný a nepřipravovaný fotozáznam cesty vlakem“ Z Olomouce do Košic a zpět. V RR č. 96/2014 byly s doprovodným textem Jiřího Valocha představeny autorovy monotypy a fotografie z osmdesátých let.