Zdenek PRIMUS

ZDENEK PRIMUS (nar. 1952 v Brně) studoval dějiny umění, klasickou archeologii a germanistiku v Hamburku a Mnichově. V letech 1990-1992 byl kurátorem v Städtisches Museum Mülheim an der Ruhr, v letech 1992-1996 vyučoval dějiny umění na FAMU a v letech 1996-2000 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Působí jako výstaví kurátor a je autorem či editorem řady publikací věnovaných výtvarnému umění.