Zdeňka PETÁKOVÁ

ZDEŇKA PETÁKOVÁ (nar. 1964 v Čekých Budějovicích) absolvovala obor geologie ložisek nerostných surovin na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Žije v Praze, pravuje jako geoložka v České geologické službě. Knižně vydala básnickou sbírku Pod vlivem progesteronu (nakl. Šimon Ryšavý 2004), motivační knihu pro ženy Hovory od plotny (nakl. Šimon Ryšavý 2006) a eseje O smyslu vědy (Vydavatelství České geologické služby 2009). Kromě odoborné publicistiky se věnuje popularizaci geologie a genderové tematiky. V letech 2004-2008 publikovala desítky textů o knihách a spisovatelích v měsíčníku Krásná paní.

Verše Zdeňky Petáková otiskla Revolver Revue v č. 84/2011.