Witold GOMBROWICZ

WITOLD GOMBROWICZ (1904–1969), polský spisovatel a dramatik, maturoval v roce 1922 na katolickém gymnáziu ve Varšavě, diplom na právnické fakultě získal v roce 1927 a odjel na roční pobyt do Paříže, kde studoval ekonomii a filosofii. Soubor prvních povídek Zápisník z doby dozrávání vyšel 1933. O čtyři roky později zveřejnil román Ferdydurke. Díky náhodě se ocitl 1. srpna 1939 na palubě parníku Chrobry, který mířil k argentinskému pobřeží, do Buenos Aires, měl napsat z cesty reportáž. Návratu do Polska zabránila druhá světová válka, Gombrowicz se rozhodl zůstat s minimální finanční hotovostí v Buenos Aires. Zde vznikla velká část jeho literárního díla.

Revolver Revue vydala jako 11. sv. své knižní Edice rozhovor Testament. Hovory s Dominiquem de Roux (2004) a jako 22. sv. román Trans-Atlantnik. Mimoto v č. 51/2003 vyšly tři autorovy povídky z knihy Bakakaj, v č. 61/2005 a 62/2006 ukázky z románu „pro služky“ Posedlí (vše přeložila Helena Stachová; rozhovor s překladatelkou o Gombrowiczově díle je otištěn v č. 51/2003). 
Korespondenci Witolda Gombrowicze a francouzského malíře Jeana Dubuffeta otiskla v překladu Heleny Stachové RR č. 88/2012.