Anatolij MARČENKO

ANATOLIJ MARČENKO (1938–1986), disident bývalého Sovětského svazu, člen skupiny založené 1975, která požadovala, aby sovětští političtí představitelé dodržovali závěry Konference za bezpečnost a spolupráci v Evropě, zejména ustanovení týkající se lidských práv. Informoval světovou veřejnost o sovětských koncentračních táborech a GULAGu, byl odsouzen za protisovětskou agitaci. Zemřel ve věznici Čistopol na následky hladovky po dvaceti letech nesvody. Roku 1988 obdržel in memorian Sacharovovu cenu za svobodu myšlení.

Revolver Revue vydala jako 2. sv. Edice RR Marčenkovu knihu Žij jako všichni.