Básník TICHO

BÁSNÍK TICHO (nar. 4. 1. 1973 ve Slaném) absolvoval obor pěstitel rostlin na Střední zemědělské technické škole v Rakovníku, po rekvalifikaci na Masarykově dopravní škole pracoval jako železniční signalista a vystřídal řadu dalších zaměstnání. Od roku 1997 vytváří experimentální a konceptuální „noviny poezie“ Noc, jež vystavuje doma i v zahraničí. Veřejně vystupuje jako recitátor svých básní a zpěvák ukázek z opery Veselý Doškář. Působí jako redaktor v časopisu Babylon, dále publikuje mj. v A2, Psím vínu, Souvislostech a Tvaru. V roce 2004 napsal pro divadelní soubor Ježek a Čížek hru Pekarolla aneb divnohra. Vydal knihy prózy Artcore (2003), Růže pro Miladu (2004), Obchodník s nocí, narcis a netopýr (2011) a poezie Básník Ticho (2000), Pramínek bajtů (2006), Malá kniha Noci (2012). Jeho literární a výtvarné práce byly představeny v Revolver Revue č. 40/1999, 76/2009, 86/201297/2014.