Novinka / Petr Voříšek: Jedna věta

15.5.2024

Dovolujeme si oznámit, že v Edici RR právě vyšla nová kniha:

PETR VOŘÍŠEK
JEDNA VĚTA

Jedna věta je unikátní projekt, o kterém jeho iniciátor Viktor Karlík napsal: „Koncem roku 2008 mě zaujala myšlenka naplnit představu, podle níž by vyzvaný autor po dobu dvanácti měsíců napsal pokud možno každý den jednu větu – větu, která bude ukotvena v konkrétním čase a jejíž délka bude volbou pisatele, od samotného slova přes větu holou k rozvitému souvětí. Na začátku velké písmeno, na konci zpravidla tečka. A možnost zahrnout datum, čas či jiné zpřesňující určení zápisu. Další prostor pro tvůrčí svobodu.“

Již 28. svazek tohoto projektu přináší záznamy ornitologa a lídra autorského kolektivu knihy Pražské ptactvo (Ptáci – město – příběh hrdiny) Petra Voříška.

Petr Voříšek (nar. 1967 v Litomyšli) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK (katedra zoologie). Od roku 1996 působí kromě jiného v České společnosti ornitologické. Věnuje se zejména sčítání a mapování ptáků, jako koordinátor evropských programů i jako terénní ornitolog. Pracuje pro Evropskou radu pro sčítání ptáků (European Bird Census Council, EBCC). Je spoluautorem knihy Druhý Evropský atlas hnízdního rozšíření ptáků (European Breeding Bird Atlas 2; EBBA2, 2020), kterou časopis British Birds a britská ornitologická organizace British Trust for Ornithology (BTO) vyhlásily za nejlepší ptačí knihu roku, a také autorem či spoluautorem řady vědeckých statí v mezinárodních recenzovaných časopisech. Držitel Ceny České společnosti ornitologické (jako člen týmu pracujícího na projektu EBBA2, 2021) a čestný člen ČSO (2023). Zásadní je i jeho spoluautorský podíl na knize Pražské ptactvo 1800–2020 (Ptáci – město – příběh hrdiny), která vyšla v roce 2023 v Edici Revolver Revue.

ZVEME!

 • S autorem se můžete osobně setkat již příští pátek 24. května v 15.30–17.20 h na stánku Revolver Revue při veletrhu Svět knihy 2024 (více zde) a kniha bude – spolu s letním číslem Revolver Revue – uvedena v úterý 18. června od 19 h v Kavárně Na Boršově. Vystoupí Petr Voříšek a Zdeněk „Hmyzák“ Novák, číst bude Michal Kern, večerem provede Marek Vajchr. Srdečně zveme!
 • Ukázku z knihy čtěte na Bubínku Revolveru.

Žádejte v dobrých knihkupectvích a za nejvýhodnější cenu zde a v redakci Revolver Revue (po + st 9–18, jindy po domluvě). Recenzní výtisky žádejte na sekretariat@revolverrevue.cz.

Revolver Revue a její autoři na veletrhu Svět knihy / 23.–26. května 2024, Výstaviště Praha

13.5.2024

I letos nás najdete na stánku malých nakladatelů, kde si budete moct vybírat a za mimořádné ceny zakoupit:

Na stánku Revolver Revue se můžete také osobně setkat s našimi autory:

 • pátek 24. května, 15.30–17.20: Dagmar Urbánková (Dům /2017/, Umřel Brežněv /2022/), Martin Ryšavý (Cesty na Sibiř /2008, 2011/, Vrač /2010, 2013/, Stanice Čtyřsloupový ostrov /2011/, Lesní chodci /2011/ Zlaté vidění /2019/, Tundra a smrt /2021/) a Petr Voříšek (Pražské ptactvo 1800–2020 /2023, s kol. aut./, Jedna věta /2024/)
 • sobota 25. května, 15.30–17.20: Xavier Galmiche (Metafyzický kurník /2023/), Ivan Matoušek (Oslava /2009/, Jedna věta /2010/), Jean-Gaspard Páleníček (Jedna věta /2013/, Mater speciosa /2022/) a Marek Vajchr (Vyložené knihy /2007/, Jména příběhu /2016/, Neviditelný rytíř aneb Rozbřesk imaginace /2019/, Honba za smyslem /2018/, Strašidelné Čechy /2021, s Otto von Graben zum Stein, il. Chrudoš Valoušek/)

Více informací zde.

Přijďte, těšíme se na vás!

Revolver Revue a její autoři na veletrhu Svět knihy / 23.–26. května 2024, Výstaviště Praha
Revolver Revue a její autoři na veletrhu Svět knihy / 23.–26. května 2024, Výstaviště Praha
Revolver Revue a její autoři na veletrhu Svět knihy / 23.–26. května 2024, Výstaviště Praha

Pondělní přednáška Pavly Pečinkové: „Teige jako memento“ / Boršov, 13. 5., 18 h

8.5.2024

Zveme vás na třetí z cyklu Pondělních přednášek Pavly Pečinkové „Když boje a zápasy nahradí tvorbu (Paradoxy avantgardní svobody)“. Uskuteční se 13. května od 18 hodin v Kavárně Na Boršově (Náprstkova 10) a jejím tématem je „Teige jako memento“.     
                                       

V novém čísle Června je Čapkův překlad překrásné Apollinairovy básně Zone, s velice slabými ilustracemi J. Čapka – mimo tu pařížskou ulici, Nanebevstoupení a konečnou vinětku, které ovšem také nic neznamenají a jsou hodně slabé, – je to ostuda české moderny, jsou to práce úplně pode vší kritiku a mimo meze kvality. Je to smutné, že Čapek se odváží takové nestvůry uveřejňovat – jde to, zdá se mi, nějak v poslední době s Čapky z kopce. Dělají u státoprávníků žurnalistickou kariéru – a k vlastní práci se nedostanou.
Karel Teige v deníku, 1919

Skuteční umělci opustili již dávno příkrosti a nehoráznosti futurismu a pozdního kubismu i expresionismu a přenechali je epigonům.
Karel Teige, Obrazy a předobrazy, 1920–1921

Nuže, v Sovětském svazu není censury, sovětské žurnály jsou tedy pravým odrazem sovětského života, nezamlčují žádným způsobem nedostatků, neukazují žádných Potěmkinových vesnic; jsou zrcadlem, které nelže.
Karel Teige, Sovětská kultura, 1928

Do socialistických měst a obydlí v SSSR vstupuje nová generace lidí, kteří již nepamatují předrevolučního světa. A v dětských domovech vyrůstá, vychovávána nejmodernějšími pedagogickými metodami, za nejpříznivějších podmínek hygienických a psychologických, nová mládež, oproštěná od tísně rodinných poměrů, nepokřivená starou diletantskou výchovou, řízenou nikoliv osvíceným systémem, ale slepou mateřskou láskou, psychologicky nezatížená rodičovskými komplexy, nenahnilá teplem rodinného krbu, neznající rozdílu mezi duševní a tělesnou prací – mohutná záloha socialistické tvorby.
Karel Teige, Nejmenší byt, 1932

Všechny tyto obrazy jsou – h o l d e m  M a r x o v i, jehož materialistická dialektika, nezadržitelná síla změny světa, připravuje překonání praehistorie lidstva a příchod Říše Svobody.
Karel Teige o tvorbě Štyrského a Toyen, 1938

Představitelé českého modernismu se na počátku 20. století zásadně postavili proti rutinnímu popisnému realismu a zdůrazňovali tvůrčí svobodu. Zároveň však většinou pracovali na bázi kolektivních programů a hnutí, v nichž často ctižádosti a mocenské strategie potlačovaly umělecké ideály. Meziválečná avantgarda spojená s komunistickou ideologií pak programově podřizovala uměleckou tvorbu politickým cílům. I umělci s velkým tvůrčím potenciálem se často vzdali etiky tvorby a byli schopni podřídit se konjunkturálním trendům, svůdným ideologiím či požadavkům trhu. Tím se otvírala cesta k totálnímu popření umělecké svobody na oficiální výtvarné scéně v padesátých letech.
Protože se vnější hranice pojmu umění během první poloviny 20. století bezmezně otevřely, hlavní kritéria hodnocení je nutné hledat v rovině etiky tvorby. „Řemeslný talent nedělá umělce; dělá ho od základu talent mravní, totiž mravní ve smyslu osobní tvořivosti,“ prohlásil Josef Čapek ve třicátých letech – a tuto jeho zásadu považuji za trvale platnou.

Pavla Pečinková

V rámci cyklu Pondělních přednášek Pavly Pečinkové se dále můžete těšit na:

 • 10. 6. / Setkání Vojtěcha Tittelbacha a Jana Čumpelíka

Více zde. Vstup volný! Těšíme se na vás!

Koná se v rámci projektu RR – Malé centrum velkého dění a Večerů RR, které podpořily Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR, Magistrát hl. m. Prahy a Městská část Praha 1.

ZVEME / Pondělní přednáška Pavly Pečinkové: „Teige jako memento“ / Boršov, 13. 5., 18 h

30.4.2024

Zveme vás na třetí z cyklu Pondělních přednášek Pavly Pečinkové „Když boje a zápasy nahradí tvorbu (Paradoxy avantgardní svobody)“. Uskuteční se 13. května od 18 hodin v Kavárně Na Boršově (Náprstkova 10) a jejím tématem je „Teige jako memento“.
 

Představitelé českého modernismu se na počátku 20. století zásadně postavili proti rutinnímu popisnému realismu a zdůrazňovali tvůrčí svobodu. Zároveň však většinou pracovali na bázi kolektivních programů a hnutí, v nichž často ctižádosti a mocenské strategie potlačovaly umělecké ideály. Meziválečná avantgarda spojená s komunistickou ideologií pak programově podřizovala uměleckou tvorbu politickým cílům. I umělci s velkým tvůrčím potenciálem se často vzdali etiky tvorby a byli schopni podřídit se konjunkturálním trendům, svůdným ideologiím či požadavkům trhu. Tím se otvírala cesta k totálnímu popření umělecké svobody na oficiální výtvarné scéně v padesátých letech.
Protože se vnější hranice pojmu umění během první poloviny 20. století bezmezně otevřely, hlavní kritéria hodnocení je nutné hledat v rovině etiky tvorby. „Řemeslný talent nedělá umělce; dělá ho od základu talent mravní, totiž mravní ve smyslu osobní tvořivosti,“ prohlásil Josef Čapek ve třicátých letech – a tuto jeho zásadu považuji za trvale platnou.
Pavla Pečinková

V rámci cyklu Pondělních přednášek Pavly Pečinkové se dále můžete těšit na:

 • 10. 6. / Setkání Vojtěcha Tittelbacha a Jana Čumpelíka

Více zde! Vstup volný! Těšíme se na vás!

Koná se v rámci projektu RR – Malé centrum velkého dění a Večerů RR, které podpořily Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR, Magistrát hl. m. Prahy a Městská část Praha 1.

Kniha Oplocený čas opět na skladě!

29.4.2024

Dovolujeme si oznámit, že do redakce RR právě dorazil dotisk knihy Oplocený čas (Vzpomínky politického vězně), jejímž jádrem je rozsáhlý rozhovor Jana Wiendla (nar. 1969) s Františkem Wiendlem ml. (nar. 1923) o mezních situacích a událostech, které František Wiendl a jeho nejbližší prožili v dlouhých obdobích dvou totalitních režimů v Čechách. 
 

„Ta situace byla tehdy taková. Maminku drželi po našem zatčení sedm měsíců ve vyšetřovací vazbě bez jakéhokoli soudu, neměla tedy o ničem žádné iluze. Otec byl zavřený v pevných věznicích, na Borech, v Pardubicích, poté v Leopoldově. Když ho zatkli, bylo mu šedesát let, odsouzen byl na dvacet pět let. Nedalo se předpokládat, že se spolu ještě někdy setkáme, že se z kriminálu vrátí domů. Komunistický režim naši rodinu naprosto rozvrátil. Nikdo z nás nemohl nikomu nic slíbit.“

„Samozřejmě, věděli jsme, že jsme permanentně sledováni. Vždyť jsme byli propuštěni na desetiletou podmínku, každý z nás musel před odchodem z kriminálu podepsat protokol o mlčení, na každého Bezpečnost vedla svazek a každému se v průběhu těch let ozvala. Já jsem to pocítil několikrát. Nejsilněji asi necelý rok po propuštění.“

„Ale konec ‚pražského jara‘ byl rovněž skutečným koncem jakýchkoli iluzorních představ o nápravě komunismu, naprostý konec všech snů. Jako by nám, kteří jsme po únoru 1948 trvali na liberálních a demokratických principech a odmítali komunismus, dal vývoj za pravdu. Ovšem tahle pravda zůstala ‚normalizačním‘ režimem zakopána na dalších dlouhých dvacet let.“

Žádejte v dobrých knihkupectvích a za nejvýhodnější cenu zde. Hodiny pro veřejnost v RR redakci (Hálkova 2, Praha 2) po + st 9–18, jindy po domluvě.

RR publikace nominovány v soutěži Nejkrásnější české knihy 2023

22.4.2024

V nominacích soutěže Nejkrásnější české knihy 2023 jsou tituly z Revolver Revue: v kategorii odborné literatury publikace Pražské ptactvo 1800–2020 (Ptáci – město – příběh hrdiny), vydaná ve spolupráci s Českou společností ornitologickou v grafické úpravě Josefiny Karlíkové a Mateje Vojtuše mj. s ilustracemi Jana Hoška + v kategorii krásné literatury kniha Stáří je mládím světa od Michala Janaty s ilustracemi Anežky Hájkové a v grafické úpravě Josefiny Karlíkové. 

RR publikace nominovány v soutěži Nejkrásnější české knihy 2023
RR publikace nominovány v soutěži Nejkrásnější české knihy 2023
RR publikace nominovány v soutěži Nejkrásnější české knihy 2023
RR publikace nominovány v soutěži Nejkrásnější české knihy 2023
RR publikace nominovány v soutěži Nejkrásnější české knihy 2023
RR publikace nominovány v soutěži Nejkrásnější české knihy 2023

Mater speciosa V JESKYNI / 20. dubna, Koněpruské jeskyně

16.4.2024

Srdečně zveme na čtení básnické sbírky Jeana-Gasparda Páleníčka 

 • Mater speciosa V JESKYNI
 • ​20. dubna 2024 od 17 h
 • účinkují: autor a spisovatel Ivan Matoušek

Jean-Gaspard Páleníček představuje v básnické sbírce Mater speciosa (RR 2022) své francouzské texty z let 2011–2017 s jejich paralelními překlady do češtiny, na kterých spolupracoval s Ivanem Matouškem. Páleníčkovy civilně laděné náhledy mezilidských mikrodramat ztvárňují vytříbeně úsporným básnickým jazykem archetypální témata zrození, štěstí, bolesti a smrti. Rozsáhlejší ústřední skladba, stylizovaná jako tragikomický divadelní výjev, reflektuje s jemnou empatií i sebekritickým sarkasmem smysl umělecké tvorby v našem současném světě.

V průběhu čtení budeme procházet celým návštěvnickým okruhem Koněpruských jeskyní.

Vstupné: 220 Kč, snížené: 180 Kč.
Počet míst omezený, rezervace nutná: infokj@caves.cz.
Předprodej online předprodej online na stránkách Koněpruských jeskyní.
Více informací zde.

Další akce, na kterou se v rámci pravidelného cyklu V JESKYNI těšit:

 • Ursonate V JESKYNI, 15. 6. 2024 od 17 h

Pořádají Revolver RevueKoněpruské jeskyněDům přírody Českého krasu a Správa jeskyní ČR. Koná se v rámci projektu RR – Malé centrum velkého dění a Večerů RR, které podpořily Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo kultury ČR a Státní fond kultury ČR.

ZVEME / Pondělní přednáška Pavly Pečinkové: „Spory o kubismus a prozření Vincence Beneše“ / Boršov, 15. 4., 18 h

4.4.2024

Zveme vás na druhou z cyklu Pondělních přednášek Pavly Pečinkové „Když boje a zápasy nahradí tvorbu (Paradoxy avantgardní svobody)“. Uskuteční se 15. dubna od 18 hodin v Kavárně Na Boršově (Náprstkova 10) a jejím tématem jsou tentokrát „Spory o kubismus a prozření Vincence Beneše“.

„Oč jde: vždy mně však na tom záleží (…) že neseme ve svém vědomí to přesvědčení, že kromě nás nyní není umění.“
Emil Filla v dopise Antonínu Procházkovi, 1908

„Znal jsem politický talent a úsilí Fillovo, Hofmanovi jsem již před rokem říkal, aby si naň dal pozor. Je to až tuze okaté, jak každého bere pouze jako materiál k svému imperialismu a dá se tušit, že bude hledět odstraňovat každého, kdo mu stojí v cestě a je mu jen trochu nebezpečný.“
Václav Špála v dopisech Vlastislavu Hofmannovi, 1911–1912

„Filla je bez odporu nejsilnější malířský talent a organizátor Skupiny, je však také tvůrcem?“
Bohumil Kubišta v recenzi 2. výstavy Skupiny výtvarných umělců, 1912

„Protestuji, aby moji druzi a já byli řazeni do generace čapkovské, která se sešla, aby naši generaci kompromitovala, zradila, zprznila, podle svého zpragmatizovala a nakonec i zkorumpovala.“
Emil Filla v článku Zrada generace, 1933
 

„Představitelé českého modernismu se na počátku 20. století zásadně postavili proti rutinnímu popisnému realismu a zdůrazňovali tvůrčí svobodu. Zároveň však většinou pracovali na bázi kolektivních programů a hnutí, v nichž často ctižádosti a mocenské strategie potlačovaly umělecké ideály. Meziválečná avantgarda spojená s komunistickou ideologií pak programově podřizovala uměleckou tvorbu politickým cílům. I umělci s velkým tvůrčím potenciálem se často vzdali etiky tvorby a byli schopni podřídit se konjunkturálním trendům, svůdným ideologiím či požadavkům trhu. Tím se otvírala cesta k totálnímu popření umělecké svobody na oficiální výtvarné scéně v padesátých letech.

Protože se vnější hranice pojmu umění během první poloviny 20. století bezmezně otevřely, hlavní kritéria hodnocení je nutné hledat v rovině etiky tvorby. „Řemeslný talent nedělá umělce; dělá ho od základu talent mravní, totiž mravní ve smyslu osobní tvořivosti,“ prohlásil Josef Čapek ve třicátých letech – a tuto jeho zásadu považuji za trvale platnou.“
Pavla Pečinková

V rámci cyklu Pondělních přednášek Pavly Pečinkové se dále můžete těšit na:

 • 13. 5. / Teige jako memento
 • 10. 6. / Setkání Vojtěcha Tittelbacha a Jana Čumpelíka

Více zde! Vstup volný! Těšíme se na vás!

Koná se v rámci projektu RR – Malé centrum velkého dění a Večerů RR, které podpořily Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR, Magistrát hl. m. Prahy a Městská část Praha 1.

Zveme na Večer RR / Boudník – 100 let / 2. dubna

18.3.2024

Srdečně zveme na setkání k výročí Vladimíra Boudníka (17. 3. 1924 – 5. 12. 1968), od jehož narození letos uplynulo 100 let a jehož osobnosti a tvorbě je věnována část jarní Revolver Revue (134/2024). Promluví Michael Špirit a Marek Vajchr. Číst bude Jakub Gottwald.

Těšíme se na vás!

S podporou Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR, Magistrátu hl. m. Prahy a Městské části Praha 1.

ZVEME / Pondělní přednáška Pavly Pečinkové: „Když boje a zápasy nahradí tvorbu (Paradoxy avantgardní svobody)“ / Boršov, 25. 3., 18 h

11.3.2024

Zveme vás na první z cyklu Pondělních přednášek Pavly Pečinkové „Když boje a zápasy nahradí tvorbu (Paradoxy avantgardní svobody)“. Uskuteční se 25. března od 18 hodin v Kavárně Na Boršově (Náprstkova 10) a prvním tématem jsou „Dvě různé cesty z jednoho východiska (Max Švabinský a Jan Preisler)“.

Představitelé českého modernismu se na počátku 20. století zásadně postavili proti rutinnímu popisnému realismu a zdůrazňovali tvůrčí svobodu. Zároveň však většinou pracovali na bázi kolektivních programů a hnutí, v nichž často ctižádosti a mocenské strategie potlačovaly umělecké ideály. Meziválečná avantgarda spojená s komunistickou ideologií pak programově podřizovala uměleckou tvorbu politickým cílům. I umělci s velkým tvůrčím potenciálem se často vzdali etiky tvorby a byli schopni podřídit se konjunkturálním trendům, svůdným ideologiím či požadavkům trhu. Tím se otvírala cesta k totálnímu popření umělecké svobody na oficiální výtvarné scéně v padesátých letech.

Protože se vnější hranice pojmu umění během první poloviny 20. století bezmezně otevřely, hlavní kritéria hodnocení je nutné hledat v rovině etiky tvorby. „Řemeslný talent nedělá umělce; dělá ho od základu talent mravní, totiž mravní ve smyslu osobní tvořivosti,“ prohlásil Josef Čapek ve třicátých letech – a tuto jeho zásadu považuji za trvale platnou.
Pavla Pečinková

V rámci cyklu Pondělních přednášek Pavly Pečinkové se dále můžete těšit na:

 • 15. 4. / Spory o kubismus a prozření Vincence Beneše
 • 13. 5. / Teige jako memento
 • 10. 6. / Setkání Vojtěcha Tittelbacha a Jana Čumpelíka

Vstup volný! Těšíme se na vás!

Koná se v rámci projektu RR – Malé centrum velkého dění a Večerů RR, které podpořily Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR, Magistrát hl. m. Prahy a Městská část Praha 1.

Save the date / Jedna noc v Birkenau / 11. března

28.2.2024

kdy / 11. března od 19 h
kde / Kavárna Na Boršově (Náprstkova 10, Praha 1)

 • Setkání k 80. výročí velké vraždy českých a moravských Židů v Auschwitz-Birkenau
 • Přednáška Adama Drdy + projekce dobových fotografií + ukázky z rozhovorů s přeživšími v Čechách a v Izraeli

Vstup volný.

S podporou Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR, Magistrátu hl. m. Prahy a Městské části Praha 1.

 

Večer s Pražským ptactvem, 7. 3. v Přítomnosti

22.2.2024

kdy / 7. března, od 19 h
kde / Přítomnost (Siwiecova 1, Praha 3)

 • Veleslav Wahl, ornitolog v boji proti dvěma totalitám, a dílo Pražské ptactvo 1800–2020
 • Vystoupí ornitolog, historik, ilustrátor + grafičtí designéři / Petr Voříšek, Jakub Hošek, Jan Hošek + Josefina Karlíková, Matej Vojtuš
 • + herec Michal Kern

Jedinečné společenské setkání. Vstup volný. Pořádá Revolver Revue + Česká společnost ornitologická.

Více zde

Koná se v rámci projektu RR – Malé centrum velkého dění a Večerů RR, které podpořily Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo kultury ČR a Státní fond kultury ČR.

 

ZVEME / 27. února v Čítárně Unijazz / Tady nikdo není, jen já (M. Doležal) + Stáří je mládím světa (M. Janata)

15.2.2024

Srdečně zveme na setkání věnované knihám Tady nikdo není, jen já (Židovské příběhy z Vysočiny a přilehlých krajů) Miloše Doležala a Stáří je mládím světa Michala Janaty, které se uskuteční v úterý 27. února od 19 hodin v Čítárně Unijazz (Husitská 22, Praha 3).

 • Vystoupí Miloš Doležal + Hanuš Bor, Michal Janata + Marek Vajchr
 • Vizuální doprovod: Anežka Hájková, Josefina Karlíková

Více zde!

Těšíme se na Vás!

Koná se v rámci projektu RR – Malé centrum velkého dění a Večerů RR, které podpořily Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo kultury ČR a Státní fond kultury ČR.

ZVEME / 27. února v Čítárně Unijazz / Tady nikdo není, jen já (M. Doležal) + Stáří je mládím světa (M. Janata)

Mater speciosa V JESKYNI / 24. února, Koněpruské jeskyně

12.2.2024

Revolver RevueKoněpruské jeskyně, Dům přírody Českého krasu a Správa jeskyní ČR vás srdečně zvou na čtení básnické sbírky Jeana-Gasparda Páleníčka 

 • Mater speciosa V JESKYNI
 • ​24. února 2024 od 16 h

Účinkují: autor a spisovatel Ivan Matoušek

Jean-Gaspard Páleníček představuje v básnické sbírce Mater speciosa (RR 2022) své francouzské texty z let 2011–2017 s jejich paralelními překlady do češtiny, na kterých spolupracoval s Ivanem Matouškem. Páleníčkovy civilně laděné náhledy mezilidských mikrodramat ztvárňují vytříbeně úsporným básnickým jazykem archetypální témata zrození, štěstí, bolesti a smrti. Rozsáhlejší ústřední skladba, stylizovaná jako tragikomický divadelní výjev, reflektuje s jemnou empatií i sebekritickým sarkasmem smysl umělecké tvorby v našem současném světě.

V průběhu čtení budeme procházet celým návštěvnickým okruhem Koněpruských jeskyní.

Koněpruské jeskyně
Koněprusy 101, 26601 Koněprusy
Vstupné: 220 Kč, senioři 65+ / studenti do 26 let: 180 Kč
Počet míst omezený, předprodej online na stránkách Koněpruských jeskyní.

Na místě v den konání akce otevřená pokladna. Možnost parkování u jeskyní zdarma. Vstup po zahájení není možný. Teplé oblečení s sebou.

S případnými doplňujícími dotazy se neváhejte obrátit na: infokj@caves.cz, 730 572 485, 311 622 405.

Další akce, na které se v rámci pravidelného cyklu V JESKYNI těšit:

 • Mater speciosa V JESKYNI, 20. 4. 2024 od 16 h (repríza)
 • Ursonate V JESKYNI, 15. 6. 2024 od 16 h

Koná se v rámci projektu RR – Malé centrum velkého dění a Večerů RR, které podpořily Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo kultury ČR a Státní fond kultury ČR.

Mater speciosa V JESKYNI / 24. února, Koněpruské jeskyně

Save the date / 27. února, Čítárna Unijazz / Tady nikdo není, jen já (M. Doležal) + Stáří je mládím světa (M. Janata)

31.1.2024

kdy / úterý 27. února od 19 h
kde / Čítárna Unijazz (Husitská 22, Praha 3, 130 00)

TADY NIKDO NENÍ, JEN JÁ (Židovské příběhy z Vysočiny a přilehlých krajů) + STÁŘÍ JE MLÁDÍM SVĚTA

 • vystoupí: Miloš Doležal + Hanuš Bor, Michal Janata + Marek Vajchr
 • vizuální doprovod: Anežka Hájková, Josefina Karlíková

Těšíme se na Vás!

Save the date / 27. února, Čítárna Unijazz / Tady nikdo není, jen já (M. Doležal) + Stáří je mládím světa (M. Janata)
Save the date / 27. února, Čítárna Unijazz / Tady nikdo není, jen já (M. Doležal) + Stáří je mládím světa (M. Janata)

Jedinečná kniha / Pražské ptactvo 1800–2020 (Ptáci – město – příběh hrdiny) / V. Wahl, P. Voříšek ad.

1.1.2024

Dovolujeme si oznámit, že v Edici RR vyšla kniha, která na 544 stranách včetně mnoha obrazových propojuje zdánlivě odlehlé oblasti: svědčí o mimořádné osobnosti Veleslava Wahla v boji proti dvěma totalitám a představuje jeho pozoruhodné ornitologické dílo výrazně aktualizované novými texty:

Pražské ptactvo 1800–2020
Ptáci – město – příběh hrdiny
Veleslav Wahl, Petr Voříšek, Jaroslav Cepák, Kateřina Ebelová, Jan Hora, Jakub Hošek, Jan Hošek, Ondřej Sedláček, Jaroslav Škopek

 

Obsáhlá výpravná publikace, kterou nejvýhodněji zakoupíte zde a zde, je určena odborné i široké veřejnosti a v jednom svazku zahrnuje v jistém smyslu několik knih najednou:

Těžištěm je ceněná a v mnoha směrech průkopnická práce Pražské ptactvo, v níž ornitolog Veleslav Wahl (1922–1950) v polovině čtyřicátých let 20. století knižně dokumentoval a komentoval stav a prostředí ptáků v hlavním městě. Na svou dobu mimořádně prozíravý a dnes zvlášť aktuální je mimo jiné Wahlův přístup k ochraně ptactva apelující na cílenou péči o životní prostředí. Kapitoly původního Pražského ptactva byly pro současné vydání významně doplněny a aktualizovány novými texty, které reflektují změny v avifauně Prahy od dob Veleslava Wahla.

Další podstatná část knihy je zaměřena na nevšední život Veleslava Wahla a jeho hrdinské občanské postoje, jimž dodnes nebyla věnována patřičná pozornost. Wahl byl nejen významným ornitologem, ale také aktivním členem domácího protinacistického a posléze protikomunistického odboje; za údajnou velezradu a vyzvědačství byl v roce 1950 totalitní komunistickou justicí odsouzen k smrti.

Důležitou rovinu tvoří i obrazová vrstva knihy. Texty o ptactvu provázejí nové kresby Jana Hoška, starší ilustrace Karla Svolinského i výběr z obrázků samotného Wahla, fotografie pražských lokalit, které pro tuto publikaci pořídil Karel Cudlín, i řada archivních snímků, dokumentů a dalších pramenů.

Autory grafické úpravy celého svazku jsou Josefina Karlíková a Matej Vojtuš.

Kniha ve svém edičním záměru vychází z Wahlovy poslední vůle, kterou sepsal den před svou popravou. Chce splatit dluh vůči jeho ornitologickému dílu i jeho občanské statečnosti a být zdrojem poučení, posily i radosti pro mladé i starší čtenáře 21. století.
 

 • 544 stran včetně mnoha obrazových, pevná vazba v plátně, přebal / plakát.
 • Prezentaci knihy s náhledy stran najdete zde.
 • U nás v prodeji za pouhých 999 Kč.

Kniha je právě v těchto dnech v prodeji výhradně v e-shopu a redakci Revolver Revue (Hálkova 2) a e-shopu a sídle České společnosti ornitologické, a to za zcela mimořádnou cenu 999,– Kč – oproti ceně v knihkupectví a běžné distribuci, do níž bude zařazena až v průběhu ledna 2024.

foto © Ondřej Přibyl

Jedinečná nabídka / Pražské ptactvo 1800–2020 jako exkluzivní dárek

20.12.2023

Ve čtvrtek 21. prosince od 12 do 18 hodin bude v rámci předvánočního prodeje v redakci Revolver Revue (Hálkova 2, Praha 2) poprvé v prodeji kniha Pražské ptactvo 1800–2020 (Ptáci – město – příběh hrdiny), která je novým, podstatně rozšířeným vydáním proslulého díla ornitologa a odbojáře Veleslava Wahla – o jehož mimořádném osudu rovněž pojednává.

 • 544 stran včetně mnoha obrazových, pevná vazba v plátně, přebal / plakát.
 • Prezentaci knihy s náhledy stran najdete zde
 • U nás v prodeji za pouhých 999 Kč.

Pražské ptactvo 1800–2020
(Ptáci – město – příběh hrdiny)
Veleslav Wahl, Petr Voříšek, Jaroslav Cepák, Kateřina Ebelová, Jan Hora, Jakub Hošek, Jan Hošek, Ondřej Sedláček, Jaroslav Škopek

Kniha Pražské ptactvo 1800–2020 (Ptáci – město – příběh hrdiny) je určena odborné i široké veřejnosti a propojuje zdánlivě odlehlé oblasti: svědčí o mimořádné osobnosti v boji proti dvěma totalitám a představuje pozoruhodné ornitologické dílo. V jednom svazku je zahrnuto v jistém smyslu několik knih najednou:

Těžištěm je ceněná a v mnoha směrech průkopnická práce Pražské ptactvo, v níž ornitolog Veleslav Wahl (1922–1950) v polovině čtyřicátých let 20. století knižně dokumentoval a komentoval stav a prostředí ptáků v hlavním městě. Na svou dobu mimořádně prozíravý a dnes zvlášť aktuální je mimo jiné Wahlův přístup k ochraně ptactva apelující na cílenou péči o životní prostředí. Kapitoly původního Pražského ptactva byly pro současné vydání významně doplněny a aktualizovány novými texty, které reflektují změny v avifauně Prahy od dob Veleslava Wahla.

Další podstatná část knihy je zaměřena na nevšední život Veleslava Wahla a jeho hrdinské občanské postoje, jimž dodnes nebyla věnována patřičná pozornost. Wahl byl nejen významným ornitologem, ale také aktivním členem domácího protinacistického a posléze protikomunistického odboje; za údajnou velezradu a vyzvědačství byl v roce 1950 totalitní komunistickou justicí odsouzen k smrti.

Důležitou rovinu tvoří i obrazová vrstva knihy. Texty o ptactvu provázejí nové kresby Jana Hoška, starší ilustrace Karla Svolinského i výběr z obrázků samotného Wahla, fotografie pražských lokalit, které pro tuto publikaci pořídil Karel Cudlín, i řada archivních snímků, dokumentů a dalších pramenů.

Autory grafické úpravy celého svazku jsou Josefina Karlíková a Matej Vojtuš.

Kniha ve svém edičním záměru vychází z Wahlovy poslední vůle, kterou sepsal den před svou popravou. Chce splatit dluh vůči jeho ornitologickému dílu i jeho občanské statečnosti a být zdrojem poučení, posily i radosti pro mladé i starší čtenáře 21. století.

! Upozorňujeme, že kniha bude pak v prodeji až v novém roce !

2x nové triko s kanálem / předvánoční nabídka z Revolveru

18.12.2023

Do redakce právě dorazila nová trika s motivy kanálových poklopů a otisků Viktora Karlíka, a to v pánském i dámském střihu:

Tyto, stejně jako další originální trika, tašky a plakáty a samozřejmě také publikace z RR, můžete za výhodnou cenu zakoupit na e-shopu či přímo v redakci RR po + st 9–18 h a nyní i ve dnech 18.–21. prosince 12–18 h. Více o výhodných nabídkách v předvánočním prodeji v RR zde!

NAKUPUJTE A VYBÍREJTE DÁRKY V REVOLVERU, TĚŠÍME SE NA VÁS!

2x nové triko s kanálem / předvánoční nabídka z Revolveru
2x nové triko s kanálem / předvánoční nabídka z Revolveru

RR na zimním Knihexu / 16.–17. 12., Technologické centrum UMPRUM

15.12.2023

Zveme Vás na zimní Knihex, který se uskuteční již tento víkend 16.–17. 12. v technologickém centru UMPRUM (Mikulandská 134/5, Praha 1).

Na stánku RR můžete vybírat a za mimořádné ceny zakoupit:

Kompletní program doprovodných akcí a více informací najdete na stránkách www.knihex.cz a www.facebook.com/Knihex.

* Platí do vyprodání zásob.

 

RR na zimním Knihexu / 16.–17. 12., Technologické centrum UMPRUM

Předvánoční prodej v RR! Nabídka 2 + 1 zdarma / pondělí 18. 12. – čtvrtek 21. 12.

12.12.2023

I letos Vás zveme na tradiční předvánoční prodej do redakce RR v Hálkově 2, kde si můžete v posledním adventním týdnu od pondělí do čtvrtka od 12 do 18 hodin v klidu prohlédnout a za mimořádné ceny zakoupit:

AKCE 2 + 1 ZDARMA:
Vyberete-li si z naší produkce tři tituly, získáte nejlevnější z nich zdarma.

 • TI, KTEŘÍ NEMOHOU PŘIJÍT OSOBNĚ, MOHOU VYUŽÍT NÁŠ INTERNETOVÝ OBCHOD.**
 • NEVÁHEJTE, TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU A ZÁJEM!
 • NÁKUPEM U NÁS POTĚŠÍTE SEBE I SVÉ BLÍZKÉ, A NAVÍC PODPOŘÍTE DALŠÍ EXISTENCI RR!

* Platí do vyprodání zásob.
** Upozorňujeme, že poslední objednávky k vyřízení přes internetový obchod přijímáme do čtvrtka 21. 12. do 12 hodin. Pozdější objednávky budou vyřízeny po svátcích.

Předvánoční prodej v RR! Nabídka 2 + 1 zdarma / pondělí 18. 12. – čtvrtek 21. 12.