Nová kniha Chrudoše Valouška!

14.10.2020

Zajímá vás, proč se Simona Krainová rozešla s Chrudošem Valouškem?

Čtěte jeho Jednu větu! Vyšla v Edici Revolver Revue. Ukázka zde.

Jedna věta je unikátní projekt, o kterém jeho iniciátor Viktor Karlík napsal: „Koncem roku 2008 mě zaujala myšlenka naplnit představu, podle níž by vyzvaný autor po dobu dvanácti měsíců napsal pokud možno každý den jednu větu – větu, která bude ukotvena v konkrétním čase a jejíž délka bude volbou pisatele, od samotného slova přes větu holou k rozvitému souvětí. Na začátku velké písmeno, na konci zpravidla tečka. A možnost zahrnout datum, čas či jiné zpřesňující určení zápisu. Další prostor pro tvůrčí svobodu“. Od té doby v daném konceptu vyšla již řada textů různých autorů, kteří v nich potvrdili svou osobitost: pokaždé vznikl jedinečný celek, i protože výchozí zadání  je úzce vymezené jen zdánlivě. V loňském roce projekt naplňoval i Chrudoš Valoušek, známý především jako mezinárodně uznávaný grafik a ilustrátor, který ovšem umí osvědčit i své literární dispozice.

Za výhodnou cenu zde. Zakoupíte-li si i další tituly či produkty z naší nabídky za více než 700 Kč, bude poštovné zdarma. Hodiny pro veřejnost v RR redakci (Hálkově 2, Praha 2) nadále po + stř 9–18. Recenzní výtisky žádejte na sekretariat@revolverrevue.cz.

 

Nová kniha Chrudoše Valouška!
Nová kniha Chrudoše Valouška!

Středeční Večer RR se přesouvá

5.10.2020

Večer RR ve středu 7. 10. je bohužel třeba přesunout – o novém termínu, kdy se na Vás budeme znovu těšit, dáme brzy vědět.

Nová kniha Adina Ljucy

29.9.2020

Dovolujeme si upozornit, že v Edici Revolver Revue vyšla nová kniha:

Adin Ljuca
Jedna věta

Jedna věta je unikátní projekt, o kterém jeho iniciátor Viktor Karlík napsal: „Koncem roku 2008 mě zaujala myšlenka naplnit představu, podle níž by vyzvaný autor po dobu dvanácti měsíců napsal pokud možno každý den jednu větu – větu, která bude ukotvena v konkrétním čase a jejíž délka bude volbou pisatele, od samotného slova přes větu holou k rozvitému souvětí. Na začátku velké písmeno, na konci zpravidla tečka. A možnost zahrnout datum, čas či jiné zpřesňující určení zápisu. Další prostor pro tvůrčí svobodu.“ Od té doby v daném konceptu vyšla již řada textů různých autorů, kteří v nich potvrdili svou osobitost: pokaždé vznikl jedinečný celek, i protože výchozí zadání je úzce vymezené jen zdánlivě. V loňském roce projekt naplňoval i básník Adin Ljuca. Text, který vznikl, nyní vyšel jako samostatná publikace v rámci Edice Revolver Revue.

Za výhodnou cenu zde. Zakoupíte-li si i další tituly či produkty z naší nabídky za více než 700 Kč, bude poštovné zdarma. Hodiny pro veřejnost v RR redakci (Hálkově 2, Praha 2) po + stř 9–18. Recenzní výtisky žádejte na sekretariat@revolverrevue.cz.

 

Nová kniha Adina Ljucy

Večer RR / Hruška + Ljuca!

18.9.2020

Srdečně Vás zveme na Večer Revolver Revue věnovaný novým knihám z Edice RR: V závalu Petra Hrušky a Jedné větě Adina Ljucy. Za přítomnosti obou básníků a s průvodním slovem Marka Vajchra.
Konat se bude ve středu 7. října od 19 hodin ve Skautském institutu (prostor Studio, 1. patro) na Staroměstském náměstí v Praze!

Večer je pořádán s podporou Ministerstva kultury ČR a Městské části Praha 1.

Večer RR / Hruška + Ljuca!

Večer o Otakaru Slavíkovi již zítra!

14.9.2020

Srdečně zveme na Večer RR, který se koná již zítra 15. září od 19 hodin ve Skautském institutu (prostor Studio, 1. patro) na Staroměstském náměstí v Praze! Věnován bude významnému malíři, od jehož smrti uplyne tento podzim deset let a o němž najdete velký blok v letní RR č. 119. O jeho mimořádném díle i osobnosti budou hovořit Pavla Pečinková a Duňa Slavíková, těšit se můžete také na projekci a další.

Navnadit na zítřejší Večer se můžete už dnes na Bubínku Revolveru ukázkou z rozhovoru s Duňou Slavíkovou, který vyšel ve zmíněné RR č. 119.

Večer o Otakaru Slavíkovi již zítra!

Nová kniha Petra Hrušky

11.9.2020

Dovolujeme si upozornit, že v Edici Revolver Revue právě vyšla nová kniha:

Petr Hruška
V závalu (sloupky, podpovídky, odstavce a jiné krátké texty)

Svazek je autorským výborem z příspěvků rozmanité žánrové povahy, časopisecky i jinde pravidelně či příležitostně publikovaných zejména v letech 2000–2020. Jejich společným tématem je povaha lidské komunikace v nejširším slova smyslu a její současný stav, podoby, paradoxy, obtíže a možnosti. S esejisticky laděnými texty, které se povětšinou bezprostředně vztahují k poezii a literatuře vůbec, se v knize střídají fejetony, glosy či epizody odrážející obecnější kulturní a společenskou situaci.
„Odborníci z NASA strnuli: s básníkem ve svém návrhu společnosti nepočítali! Nezvykle vyslovená bezmoc a touha však byly čímsi, co z té podzemní society nečekaně vyrostlo samo. Chlápek seděl na balvanu a ostatním říkal verše a nikdo dole ani nahoře pořádně nevěděl, co s tím. Jen se najednou zdálo, že takhle to vůbec není zlé.“

Za výhodnou cenu zde. Zakoupíte-li si i další tituly či produkty z naší nabídky za více než 700 Kč, bude poštovné zdarma. Hodiny pro veřejnost v RR redakci (Hálkově 2, Praha 2) nadále po + stř 9–18. Recenzní výtisky žádejte na sekretariat@revolverrevue.cz.

 

Nová kniha Petra Hrušky

Vyšlo nové číslo Revolver Revue (120/podzim)

7.9.2020

Dovolujeme si oznámit, že podzimní kulaté číslo Revolver Revue je na světě a kromě vybraných knihkupectví ho můžete, za obzvlášť výhodnou cenu, zakoupit v redakci RRna RR e-shopu (spolu s další nabídkou – k nákupu nad 700 Kč doprava zdarma!)

Uvnitř č. 120/2020 najdete:

 • rozsáhlé vzpomínky Olgy Stankovičové, pojednávájící o životě s Andrejem Stankovičem, jejich zájmech i práci, lidských i zvířecích přátelích, ale také třeba těch, co na ně v dobách disentu donášeli + průvodní text Michaela Špirita
 • esej Petra Fidelia o výrazu „socialistická společnost“
 • dosud nepublikované prózy Petra Kabeše, které vybrala a komentuje Anna Kareninová
 • dopisy Vitálie Cuif-Rimbaudové, matky Jeana Arthura, adresované Stéphanu Mallarméovi a dceři Isabelle, v překladu a s úvodem Miloslava Topinky
 • rozhovor s irskou básnířkou Caitríonou O’Reilly a výbor z jejích textů v překladu Daniely Theinové
 • pokračování volného seriálu, v němž z pražské anglofonní scény vybírá David Vichnar – tentokrát prózu Joshui Mensche
 • malby Natalie Zourabové, provázené rozhovorem s Julií Ginzberg a Janem Sekalem
 • obrazy a instalace Jakuba Lipavského
 • další díl glosáře Petry Dočekalové, tentokrát věnovaný mezinárodnímu písmomalířskému sympoziu Letterheads
 • Sedm v podání Veroniky Tuckerové
 • pracoviště Jaroslava Grodla v rubrice Ateliéry
 • + v kritickém Couleuru text Jeana-Gasparda Páleníčka k otázce sexuálního zneužívání v uměleckém prostředí, recenzi Terezy Šnellerové na publikaci Normalizační festival, Marka Vajchra na knihu Textologie dnes, také „další kapitolu do dějin revizionismu“ od Lukáše Holečka, pojednávající o „výstupech“ Vojtěcha Filipa a časopisu A2, a řeč Michaela Špirita za Stanislavou Mazáčovou

Za výhodnou cenu zde. Zakoupíte-li si spolu s letní RR i další tituly či produkty z naší nabídky za více než 700 Kč, bude poštovné zdarma. Hodiny pro veřejnost v RR redakci (Hálkově 2, Praha 2) nadále po + stř 9–18. Recenzní výtisky žádejte na sekretariat@revolverrevue.cz.

 

Vyšlo nové číslo Revolver Revue (120/podzim)

Zveme Vás – Otakar Slavík 15. září!

1.9.2020
Srdečně zveme na Večer RR o významném malíři, od jehož smrti uplyne tento podzim deset let a jemuž je věnován velký blok v letní RR č. 119. O jeho mimořádném díle i osobnosti budou hovořit Pavla Pečinková a Duňa Slavíková, těšit se můžete také na projekci a další.
Večer se uskuteční v úterý 15. září od 19 hodin ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí v Praze! 

 

 
Zveme Vás – Otakar Slavík 15. září!

Save the date / Otakar Slavík 15. září!

19.8.2020

Otakar Slavík

Večer RR věnovaný významnému malíři, od jehož smrti uplyne tento podzim deset let. O jeho mimořádném díle i osobnosti budou hovořit Pavla Pečinková a Duňa Slavíková. Projekce a další.

Těšíme se na Vás 15. září ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí v Praze! O podrobnostech budete informováni.

S podporou Ministerstva kultury ČR a Městské části Praha 1.

Save the date / Otakar Slavík 15. září!

Nová kniha / Monografie Jiřího Kubového

22.7.2020

Dovolujeme si oznámit, že vyšla kniha

Jiří Kubový: Absolutní krajina/Absolute Landscape

Obsáhlá monografie je věnována pozoruhodnému výtvarnému dílu Jiřího Kubového (nar. 1950), které vznikalo soustředěně na okraji veřejného uměleckého provozu. Tento výtvarník nalézal vlastní výrazovou formu odpovídající obsahům vycházejícím z tradice založené na vzájemnosti lidského subjektu a světa, kterou vystihuje fenomenologický pojem Husserlův: Lebenswelt, v překladu Jana Patočky „svět našeho života“. Tato tradice je také tradicí básnickou – fenomény světa prostupuje smysl, který se ustavičně znovu rodí – a výtvarné dílo Jiřího Kubového se k básnické zkušenosti vztahuje nejen svým ustrojením, ale i spoluprací s básníky, k nimž patřil Emil Juliš, Ladislav NovákJosef Hrubý, nepřímo i Jiří Kolář. Monografie sleduje vývoj Kubového výtvarného díla v dialogické symbiose jeho forem a tematiky a kromě výtvarných děl představuje autorovu korespondenci s básníky Emilem Julišem a Ladislavem Novákem a přináší také studii Petra Jindry, rozhovor, který s Jiřím Kubovým vedl Vladimír Drápal, i biografii s přehledem výstav. Grafický design Luboš Drtina. Překlad do angličtiny Jean-Gaspard Páleníček. Edice Revolver Revue.

Česko-anglické vydání, 328 stran, formát 230 x 280 mm

Žádejte u dobrých knihkupců, nebo za výhodnou cenu zde či přímo v redakci Revolver Revue, Hálkova 2, Praha 2, pondělí 9–18 (od září též středa)!

Nová kniha / Monografie Jiřího Kubového

Zveme na RR večer!

9.6.2020

Srdečně zveme na další Večer Revolver Revue, tentokrát s názvem Dvakrát z Ruska! Z textů J. I. Jaroslavské-MarkonovéL. S. Petruševské bude číst Ivana Uhlířová. Průvodní slovo Hana KosákováTim Postovit. Úterý 23. června, 19.00, Café Montmartre, Řetězová 7, Praha 1.

„Jsem vcelku přesvědčená, že upřímnost je pro člověka prospěšná vždy, nehledě na to, do jaké míry jsou jeho činy temné.“

„A všechno jde skvěle, hraje hudba, svítí svíčka, ze které do rána zbyl ve svícnu jen ohořelý knot.“

Vstup volný. Těšíme se na Vás!

Zveme na RR večer!

Vyšlo nové číslo Revolver Revue (119/léto)

4.6.2020

Dovolujeme si oznámit, že letní číslo Revolver Revue spatřilo světlo světa a je kromě vybraných knihkupectví za výhodnou cenu k dispozici v redakci RRna RR e-shopu (spolu s další nabídkou – nyní k nákupu nad 700 Kč doprava zdarma!).
 

Uvnitř č. 119/2020 najdete:

 • rozsáhlý Můj životopis J. I. Jaroslavské-Markonové, pozoruhodný text na hranici žánrů, v němž těžko zařaditelná vzdorná intelektuálka, která zvolila život na okraji a mnohdy přímo v podsvětí a nakonec byla v třiceti čtyř letech odsouzena k trestu smrti v GULAGu, osobitě reflektuje svůj osud; v RR vychází v překladu Tima Postovita, spolu s výpovědí svědka hromadných poprav na Sekyrné hoře a dalšími dokumenty
 • velký blok věnovaný malíři Otakaru Slavíkovi, s reprodukcemi vybraných děl, esejí Pavly Pečinkovérozhovorem s Duňou Slavíkovou
 • básně Milorada Pejiće, Jiřího HájíčkaEwalda Murrera
 • pokračování anketyBedřichu Fučíkovi
 • další díl glosáře Petry Dočekalové, tentokrát věnovaný Vincentu de Boerovi
 • stránky o sochaři Mariu Kotrbovi
 • z pražské anglofonní scény – Phil Shoenfelt
 • Sedm v podání tvůrčí formace kunstWerk
 • pracoviště Jiřího Mědílka v rubrice Ateliéry
 • esej Mirka VodrážkyBondym, Babišovi, úlisnosti teorie separátního subjektu a ideálním publiku narativu
 • + v kritickém Couleuru texty o Janu Hančovi, Kurtu Krolopovi, Pagáčově Peckovi, Mikuláškově Quijotovi a hrdinovi románu Vrač od T. Pokorné, M. Vajchra, B. Čihákové, T. Marečkové a M. Ryšavého

Za výhodnou cenu zde. Zakoupíte-li si spolu s letní RR i další tituly či produkty z naší nabídky za více než 700 Kč, bude poštovné zdarma. Hodiny pro veřejnost v RR redakci (Hálkově 2, Praha 2) nadále po + stř 9–18. Recenzní výtisky žádejte na sekretariat@revolverrevue.cz.

 

 

Vyšlo nové číslo Revolver Revue (119/léto)

Přispějte k další existenci RR!

14.5.2020

Záleží Vám na tom, aby RR vzdor tomu, že jí letos opět byla krácena (literatura) či nepřiznána (výtvarné umění) grantová podpora ministerstva kultury, i v současné obecné situaci dál vycházela?

Předplaťte ji sobě nebo předplatné zakupte jako dárek pro někoho jiného! Letošní jarní číslo je už na světě, další vyjde již za pár týdnů! Nadále platí také nabídka z RR e-shopuk nákupu nad 700 Kč doprava zdarma! Otevřena je samozřejmě i možnost darů, sponzoringu či placené reklamy.

Časy a lidé se mění, RR zůstává – již 35 let, podpořte její další existenci!

Přispějte k další existenci RR!

Vyšlo nové číslo Revolver Revue (118/jaro)

31.3.2020

Dovolujeme si oznámit, že jarní číslo Revolver Revue spatřilo světlo světa a je k dispozici v redakci RR a především na RR e-shopu spolu s další nabídkou – nyní k nákupu nad 700 Kč doprava zdarma!

Uvnitř č. 118/2019 najdete:

 • velké životní interview s Paulem Wilsonem, překladatelem, publicistou, editorem, vydavatelem a někdejším členem skupiny The Plastic People of the Universe, které je poutavým svědectvím o jedinečné životní cestě svobodného západního intelektuála, vnímavě otevřeného podstatným, i když mnohdy nenápadným možnostem a výzvám, druhou polovinou 20. a prvními dekádami 21. století; o jeho dětství v Kanadě, dospívání v době studené války, studiích na universitě v Torontu, kde k jeho profesorům patřil například Northrop Frye, a později v Anglii, o pobytu v Africe, Georgi Orwellovi i dalších osobnostech, jejichž práce a působení pro něj byly podstatné, i o jeho názorech nejen na totalitní systémy
 • zásadní esej Petra Fidelia Byla normalizace normální?
 • první díl glosáře Petry Dočekalové, tentokrát věnovaný Johnu Downerovi
 • povídky Ljudmily Petruševské
 • nové české básně a prózy: Borjana Dodova, Robert Krumphanzl a Marcel Sauer
 • ukázky z prací sochaře Pavla Hoška
 • z pražské anglofonní scény Holly Tavel
 • fotografie Max Moldau z cyklu Černobílé snění
 • Sedm Jana Petránka
 • povídka Římská horečka Edith Whartonové, první ženy, která získala Pulitzerovu cenu

V kritickém Couleuru píše:

 

Za výhodnou cenu zde. Zakoupíte-li si spolu s jarní RR i další tituly či produkty z naší nabídky za více než 700 Kč, bude poštovné zdarma. Hodiny pro veřejnost v RR redakci (Hálkově 2, Praha 2) nadále po + st 9–18. Recenzní výtisky žádejte na sekretariat@revolverrevue.cz.

 

 

Vyšlo nové číslo Revolver Revue (118/jaro)

Před 35 lety: První číslo RR a proslov milicionáře

23.2.2020

Vážení a milí,

před 35 lety vyšlo první číslo Revolver Revue (Jednou nohou). Při této příležitosti Vám posíláme odkaz na projev, který vysílala TV v stejný čas, v němž probíhaly závěrečné práce na samizdatové revui. Bylo to v neděli 24. února 1985: https://www.youtube.com/watch?v=6eR72Indqeo 

Držme si palce.

Vaše redakce Revolver Revue

 

Před 35 lety: První číslo RR a proslov milicionáře

Předplatné s bonusem již jen pár dní + jarní číslo!

17.2.2020

Vážení a milí čtenáři, autoři a příznivci Revolver Revue!

Dovolujeme si Vás upozornit, že ještě do konce února máte možnost sobě nebo prostřednictvím dárkového certifikátu svým blízkým předplatit RR nejen s obvyklými výhodami, ale také s bonusem v podobě vybraných knižních titulů z Edice RR zdarma dle Vašeho výběru. Podrobnosti vizte zde. Pokud si RR předplatíte, kromě jiného tím nejsnadnější cestou napomůžete tomuto časopisu k další existenci, která není samozřejmá. A také se budete moci už teď těšit na to, že jen za pár týdnů obdržíte první, jarní číslo jubilejního 35. ročníku. Co bude obsahovat, můžete vyčíst z jeho editorialu:

Interview s Paulem Wilsonem, v RR č. 118/2020 skryté, má rozměr knižního rozhovoru. S překladatelem, publicistou, editorem, vydavatelem a někdejším členem členem skupiny The Plastic People of the Universe hovořil Adam Drda a Terezie Pokorná o jeho dětství v Kanadě, dospívání v době studené války, studiích na universitě v Torontu, kde k jeho profesorům patřil například Northrop Frye, a později v Anglii, o pobytu v Africe, Georgi Orwellovi i dalších osobnostech, jejichž práce a působení pro něj byly podstatné, i o jeho názorech nejen na totalitní systémy. Rozhovor je kromě jiného poutavým svědectvím o jedinečné životní cestě svobodného západního intelektuála, vnímavě otevřeného podstatným, i když mnohdy nenápadným možnostem a výzvám, druhou polovinou 20. a prvními dekádami 21. století a má titul Je vždycky pohodlnější propadnout iluzím než pátrat po pravdě. Podstatné zkušenosti Paul Wilson získal i v „normalizačním“ Československu a také o nich a vůbec vztahu k této zemi v rozhovoru hovoří. Tématem „normalizace“ se zabývá i Petr Fidelius v eseji Byla normalizace normální?. Konstatuje, že „takzvaná konsolidace [po okupaci v roce 1968] byla de facto úspěšnou restaurací režimu nastoleného v únoru 1948. Straničtí vůdcové si mohli blahopřát: konečně zase zavládl normální stav věcí. A svůj zájem soustřeďuje především k sémantice pojmu „normalizace“.

Výběr svých nových básní časopisu poskytl Robert Krumphanzl, Borjana Dodova v RR č. 118 publikuje ukázku z povídkového cyklu, Marcel Sauer z rozsáhlejší prózy. David Vichnar vybral tentokrát z pražské anglofonní scény text, jehož autorkou je Holly Tavel a v němž se píše i o tom, „jak za nestálého večera, když je z moře temná nepoznatelná krajina, vysedává sběrač na kýmsi opuštěném plážovém ručníku a když si dá poslední lok, žilami se mu rozproudí teplo. A jak mu, když hledí na vzdouvání tmavého moře, připadá, že vodním povrchem nakrátko proniká zvláštní kulovitá záře, která stejně rychle zas mizí a moře se samo do sebe uzavře jako kůže, jež se sama hojí“. Rozsáhlý blok je věnován povídkám současné ruské spisovatelky Ljudmily Petruševské, k jejímž základním tématům patří, jak konstatuje Hana Kosáková, „porušená komunikace“. Edith Whartonová získala roku 1921 jako první žena v historii Pulitzerovu cenu za román Věk nevinnosti a Hana Ulmanová pro RR přeložila její povídku Římská horečka, jíž tato americká spisovatelka navázala na slavnou novelu svého přítele Henryho Jamese Daisy Millerová.

Petra Dočekalová přebírá štafetu po Petru Babákovi a v sérii příspěvků pro RR se hodlá věnovat podnětům ze své bezprostřední praxe: letteringu, písmomalířství, kaligrafie a typografických úkolů. První část věnuje „esu americké písmomalířské scény“, Johnu Downerovi. Černobílé snění je název fotografického cyklu – s jeho autorkou Max Moldau hovořil Ondřej Přibyl. Výběr objektů Pavla Hoška provází rozhovor, který s ním vedla Iva Mladičová. V rubrice Ateliéry je představeno pracoviště Jiřího Bašty, jehož dílo bylo čtenářům RR v obsáhlém bloku přiblíženo v minulém čísle. Do rubriky Sedm přispěl Jan Petránek: Sedm? Sedm je i dnů. Třeba strávených v Káthmandú, ještě nedávno tajemném městě K. Sedm může být i návštěv krámků s předměty místní kultury a pokaždé lze zažít dobrodružství.“

I jarní číslo uzavře kritický Couleur s reflexemi aktuálního kulturního a společenského dění.

Budeme věřit, že RR zachováte přízeň, a zdravíme Vás za celou redakci

Terezie Pokorná a Tomáš Hromek

Předplatné s bonusem již jen pár dní + jarní číslo!

2020 s Revolver Revue

30.1.2020

RR letos završuje 35 let existence a připravuje

 • další čtyři obsáhlá čísla časopisu, ve kterých vyjde např. životní interview s legendárním Paulem Wilsonem, typografka Petra Dočekalová bude v RR rubrice představovat výseky ze svého aktuálního profesního života, Karel Palek zveřejní esej o pojmu „normalizace“, budou publikovány vzpomínky Olgy Stankovičové nebo blok věnovaný malíři Otakaru Slavíkovi s rozhovorem s Duňou Slavíkovou či výbor z povídek L. S. Petruševské a mnohé další
 • pokračování projektu Jedna věta, kterou v loňském roce psal například básník Adin Ljuca nebo výtvarník Chrudoš Valoušek
 • nové svazky Edice Revolver Revue, které přinesou rozšířené vydání knihy Miloslava Topinky o Arthuru Rimbaudovi, výbor z publicistiky Petra Hrušky nebo sborník věnovaný osobnosti a dílu Andreje Stankoviče
 • na internetovém Bubínku Revolveru stále čerstvé příspěvky Adama Drdy, Marka Vajchra, Terezie Pokorné, Roberta Krumphanzla, Michaela Špirita a dalších k aktuálnímu dění nebo třeba již tradiční RR anketu Událost sezóny
 • další oblíbené Večery RR nadále představující nové autory, díla, překlady
 • RR noviny
 • a také opět podzimní konferenci, jejímž tématem bude práce ve ztížených podmínkách.

Chcete-li RR v napořád nesnadných časech podpořit, můžete tak učinit třeba tím, že si časopis předplatíte – ještě do konce února s knižním bonusem! –, nebo předplatné prostřednictvím dárkového certifikátu věnujete, či si doplníte knihovny o svazky Edice RR, zakoupíte jiný kousek z naší produkce, anebo přispějete libovolnou částkou na další existenci tohoto kulturně společenského podniku s dlouhou tradicí.

2020 s Revolver Revue

Uvedení knihy Viktora Karlíka Literatura

27.1.2020

Zveme na uvedení nové knihy Viktora Karlíka Literatura. Promluví Jiří Brabec, Michael ŠpiritMarek Vajchr. Knihkupectví Ostrov (Ostrovní 17, Praha 1), čtvrtek 13. února od 18.00. Těšíme se na Vás!

 

Uvedení knihy Viktora Karlíka Literatura

Nová kniha / Viktor Karlík: Literatura / Literature

13.1.2020

Dovolujeme si Vás upozornit na novou knihu z Edice RR i na ukázku z ní:

Viktor Karlík – Literatura / Literature

Plastiky a objekty Viktora Karlíka z let 2012–2019. S texty Petra Jindry, Michaela ŠpiritaMarka Vajchra. Fotografie Ondřej Přibyl. Grafický design Josefina Karlíková. Překlad Jean-Gaspard Páleníček.
[Sculptures and objects by Viktor Karlík from the years 2012–2019. With texts by Petr Jindra, Michael Špirit and Marek Vajchr. Photographs by Ondřej Přibyl. Graphic design by Josefina Karlíková. Translations by Jean-Gaspard Páleníček.]

Hanč – Beckett – McLuhan – Kolář – Plíšková – Krchovský – Le Grand Jeu – Knižní gril [Book Grill] – Kolmačka – Baudelaire – Kubišta – Matoušek – Kritické časy (Pohřbívaným zaživa) [Critical Times (To the Buried Alive)] – Bondy – Walser – Zábrana – Céline – Boudník – Sorokin – Stankovič – Topinka – Conrad – Hruška – Knižní klec [Book Cage] – Jirous – Kabeš – Dostojevskij [Dostoevsky] – Pánek – Duchamp – Frynta – Gombrowicz – Vodseďálek – Grögerová – Nietzsche – Hauková – Orwell – Knižní krematorium [Book Crematorium] – Poe – Hejda – Zelenka – Rimbaud – Hiršal – Klíma – Musil – Sekal – Topol – DADA – Hrabal – Zajíček – Kafka – Hlasy z podzemí [Voices from the Underground] – a další [and others]

Kniha LITERATURA neobsahuje mé texty. Obsahuje určité mé výtvarné práce související s literaturou jako součástí kultury a inspirované osobnostmi a díly různých jiných autorů.
[The book LITERATURE doesn’t contain my own texts. It contains certain art works of mine linked to literature as a part of culture, or inspired by the personality and work of various authors.]
Viktor Karlík

V LITERATUŘE je ovšem citát v početní menšině a Karlíkovo zaujetí slovesným uměleckým dílem se projevuje mnoha dalšími směry. Mohli bychom je provizorně strukturovat od modelace „prostorových“ monogramů, v jejichž iniciálách je zřejmě ztajen autorův osobní vztah k dílu daného spisovatele (…), až po zkratku, jež v jedné plastice úhrnně a kriticky vyslovuje dějící se smysl literárního díla.
[However, in LITERATURE, quotations are in minority and Karlík’s interest for literary works of art manifests itself in many different ways. We could provisionally classify them going from the modelling of “spatial” monograms whose initials seem to conceal the artist’s personal relationship to the given writer’s work (...) to shortenings summarizing and critically expressing the occurring meaning of the literary work.]
Michael Špirit

Zjednodušeně a obrazně vyjádřeno, kdybychom za osu vývoje avantgardního umění považovali Duchampa, pak LITERATURA Viktora Karlíka využívá Duchampův instrumentář nikoli progresivně, směrem k ad hoc konceptualizaci umělecké výpovědi sledující své vlastní gesto, jíž se vehementně chopily následující generace, nýbrž regresivně, zpět od tohoto Duchampova „katastrofického potomstva“ k Duchampově obsahově-poetickým východiskům – k Mallarméovi.
[In a simplified and figurative way, if we consider Duchamp as the axis of avantgarde art’s evolution, Viktor Karlík’s LITERATURE is using Duchamp’s set of tools not in a progressive way, towards an ad hoc conceptualisation of the artistic expression following its own gesture – which has been the path vehemently taken by generations that followed –, but regressively, back from Duchamp’scatastrophic progeniture” to Duchamp’s content-poetic starting points – to Mallarmé.]
Petr Jindra

Díky LITERATUŘE Viktora Karlíka si můžeme s plnou naléhavostí uvědomit, že literatura ani zdaleka není odepsaná a dávno ještě neřekla poslední slovo.
[Thanks to Viktor Karlík’s LITERATURE, we can realise that literature isn’t written off yet and hasn’t said its last word at all.]
Marek Vajchr

Nová kniha / Viktor Karlík: Literatura / Literature
Nová kniha / Viktor Karlík: Literatura / Literature
Nová kniha / Viktor Karlík: Literatura / Literature
Nová kniha / Viktor Karlík: Literatura / Literature
Nová kniha / Viktor Karlík: Literatura / Literature
Nová kniha / Viktor Karlík: Literatura / Literature
Nová kniha / Viktor Karlík: Literatura / Literature
Nová kniha / Viktor Karlík: Literatura / Literature
Nová kniha / Viktor Karlík: Literatura / Literature
Nová kniha / Viktor Karlík: Literatura / Literature
Nová kniha / Viktor Karlík: Literatura / Literature
Nová kniha / Viktor Karlík: Literatura / Literature
Nová kniha / Viktor Karlík: Literatura / Literature
Nová kniha / Viktor Karlík: Literatura / Literature
Nová kniha / Viktor Karlík: Literatura / Literature