329 Kč
(jinde 389 Kč)

RR 143/2023 Michal JANATA Stáří je mládím světa

Michal Janata (nar. 1952) ve své esejistické knize Stáří je mládím světa rozkrývá titulní téma v široké historické perspektivě myšlenkových a kulturních souvislostí a pronikavě analyzuje systémová znevýhodnění, jimž jsou v naší současné společnosti vyznávající kult věčné mladosti a neutuchajícího výkonu ve stále větší míře vystavováni příslušníci „vyloučené generace“. Hluboce erudovaný a přitom čtivý text, jehož sarkastický účinek podtrhuje podíl dvou příslušnic mladé generace, ilustrátorky Anežky Hájkové (nar. 1997) a autorky grafické úpravy Josefiny Karlíkové (nar. 1995), demaskuje rozmanité formy ostrakizace a účelového zneužívání seniorů a upozorňuje přitom na alarmující míru obecné lhostejnosti, která tyto jevy umožňuje. Tváří v tvář příznakům postupující dehumanizace Janata nepropadá zatrpklému karatelství ani bolestínskému sentimentu, ale střízlivě a leckdy vyloženě zábavně zvažuje možnosti a šance, které i za těchto podmínek člověku nabízí jeho životní finále, jež dříve či později čeká každého z nás.

Úvod: vytyčení tématu / Stáří v éře panrobotizace / Završení nebo úpadek? / Senectus ipsa morbus est / Svět zúžený na své popření / Politizace stáří / Žít na výspě okraje / Stáří je mládím světa / Ničím, tedy vším / Život uhasíná svým dlouhým trváním / Umění být a umění přestat být / Pomíjivé stáří ve vleku věčného mládí? / Smrt je minulostí, ale přichází v budoucnosti / Vnějšek a vnitřek / Paměť jako současnost nesoučasnosti / Stáří svými smysly / Z druhého břehu / Vržen v temnotu / Melancholie pomíjivosti / Poslední slovo patří smrti / Krotit zběsilost času / Ztišení je v(d)ěčnost aneb v tichu je přítomen svět v celé své neosvojitelnosti

Redakce Edita Onuferová, Terezie Pokorná a Marek Vajchr
Ilustrace Anežka Hájková
Grafický design a sazba Josefina Karlíková
Tiskárna Protisk, s. r. o., České Budějovice

Počet stran 264
ISBN 978-80-7622-026-3

Kniha vychází za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Státního fondu kultury ČR a Jana Žůrka.

Ocenění

  • 2. místo v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2023 v kategorii Krásná literatura

Ohlasy

  • Josef Chuchma: Odstrkovaná hodnota stáří Respekt č. 8/2024, Kultura, 18. 2. 
  • Zdeněk E. Eminger: Po mostu zvaném stáří... Souvislosti XXXV, č. 1/2024, 26. 4., s. 226–228