369 Kč
(jinde 429 Kč)

RR 144/2023 Miloš DOLEŽAL Tady nikdo není, jen já

Devět příběhů, které Miloš Doležal vypráví v knize Tady nikdo není, jen já, přibližuje devět osudů židovských obyvatel Střední Evropy ve 20. století. Promítají se do nich velké dějinné zvraty i každodenní čas – v první světové válce, ve vícejazyčném a multikulturním meziválečném Československu, za nacistické okupace, arizace majetků a deportací do vyhlazovacích táborů, v lepším případě s útěky do exilu, u některých se zázračným návratem po válce, po níž ovšem následovalo nové zestátnění majetku a komunistická totalita. Autor se zabývá především postavami, jež jsou často přehlížené nebo považované za vedlejší, a dějiny nahlíží i skrze místa zdánlivě nepodstatná. Vnímavé, hutné a čtivé líčení zakládá na badatelských rešerších a často objevném pátrání v archivech. Podstatnou součástí knihy v grafické úpravě Luboše Drtiny jsou obrazové strany s mnoha fotografiemi a reprodukcemi dalších dobových pramenů.

Siegfried Löwy, venkovský lékař a Kafkův strýc • Vítězslav Bondy, vinopalník a přítel Jaroslava Haška • Max Eisler, historik umění a učitel Bohuslava Reynka • Kelnerka Helena Šmolková, hrdinka Kudějovy povídky • Eduard Ohrenstein, otec básníka Jiřího Ortena • Malíř Alfred Justitz z Nové Cerekve • Gertruda a Johannes Urzidilovi, básnířka a spisovatel • Chata spisovatele Oty Pavla na Želivce • Rodina Gustava Mahlera a hostinec v Kalištích

Redakce Jean-Gaspard Páleníček
Redakční spolupráce Edita Onuferová
Obálka, grafická úprava, sazba písmem Carot Luboš Drtina
Tisk Tiskárna Protisk, s. r. o., České Budějovice

ISBN 978-80-7622-027-0
Počet stran 312

Kniha vychází s velkorysou finanční podporou Jana Žůrka a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Nadace Český literární fond a Nadace Židovské obce v Praze.

Ohlasy

  • Petr Zídek: Kniha o dějinách přepadávajících lidské životy. Hostinec, kde živí sedávají s mrtvými Právo, Salon, 25. 1. 2024
  • Jakub Šofar: Literární Stolpersteiny Reflex č. 5, 1. 2. 2024, s. 47
  • Jan H. Vitvar: Kafkův strýc na motocyklu Respekt XXXV, č. 6/2024, 5.–11. 2., s. 57
  • Jan Paulas: Objevené židovské příběhy z Vysočiny Katolický týdeník, č. 9/2024, Perspektivy, Knižní tipy Jana Paulase, 27. 2. – 4. 3., s. 9
  • Marek Toman: Tady nikdo není, jen já UNI XXXIV., č. 3/2024, 8. 3., s. 11