Xavier GALMICHE

XAVIER GALMICHE (nar. 1963 v Nancy, Francie), francouzský bohemista a překladatel. Působí jako profesor české literatury a středoevropských kultur na katedře slovanských studií při pařížské Sorbonně. Je autorem monografie o Vladimíru Holanovi (čes. 2012). 

RR č. 127/2022 přinesla jeho esej o obrazech Zdeňka Koška, v č. 130/2023 přispěl do cyklu Sedm, v č. 131/2023 publikoval v rámci bloku věnovaného Cédricu Demangeotovi esej o Demangeotově nakladatelství fissile a širším kontextu vydávání české poezie ve Francii.