270 Kč
(jinde 350 Kč)

RR 142/2023 Xavier GALMICHE Metafyzický kurník

„Statek jsme koupili poměrně levně a ne příliš daleko od hlavního města P., kde jsme zaměstnáni; opravujeme ho v čase, co zbyde. Jsme městskými venkovany, jednáme jako městští venkované. J. snil o tom, že bude mít opět zahradu, já že adoptuji pár zvířat, především slepic.“

Metafyzický kurník, autobiograficky laděný text na pomezí intimního zápisníku, filosofické meditace a básně v próze, čtenáře uvádí do venkovského prostředí v Normandii, kde protagonista před časem zakoupil dům. Xavier Galmiche na svém dvorku pozoruje a zaznamenává činorodý život ovcí, krůt, kachen, kun a dalších spoluobyvatel, především však slepic. Jeho pohled se střídá s kapitolami, v nichž slepičí vypravěčka úvahy člověka rozvíjí a konfrontuje pohledem zdola. Téma návratu k přírodě, jež Galmiche reflektuje i v rovině společenské a politické, ho v přesně odpozorovaných postřezích dovádí k vážným i veselým meditacím o našem místě na světě, předávání podstatných hodnot, genderových otázkách, podprahových kanálech komunikace i posledních věcech člověka.

Kniha ve Francii získala prestižní cenu Décembre a je prvním českým překladem literárního textu uznávaného autora, jenž je v českém prostředí dosud známý především jako bohemista a překladatel (J. A. Komenský, K. H. Mácha, J. Weil, B. Hrabal, J. Vladislav ad.).

O slepicích vesele i vážně, sepsáno s lehkostí, ale v kulisách nesnesitelné tíže bytí – a odcházení.
Jovanka Šotolová, iLiteratura.cz

Xavier Galmiche rozvíjí ekologickou etiku, s níž je člověk navrácen na své pravé místo ve vztahu k ostatním druhům. Nenalezneme zde však doktrinářské proklamace, nýbrž podnětnou reflexi o životních cyklech – jako třeba v nesmírně vtipných pasážích o paběrkování.
Clara Royerová, En attendant Nadeau

Není divu, že porota prestižní ceny Décembre složená z osobností tak svérázných a také zaujatých filosofií, jakými jsou Amélie Nothombová či Charles Dantzig, se rozhodla ocenit tuto novelu, v níž krůty upadají do depresí, když jim kuna pokradmu unese potomstvo, a v níž prchavé volání malé modré slepičky přeruší zločinný pohyb jejího majitele.
I. M.-C., Sud Ouest

Přeložil Jean-Gaspard Páleníček
Redakce Terezie Pokorná
Redakční spolupráce Edita Onuferová
Grafický design Viktor Karlík
Sazba a grafická spolupráce Konrád Karlík

ISBN 978-80-7622-025-6
Počet stran 144

  • Fotoreportáž z uvedení knihy (9. 11. 2023, Kavárna Na Boršově) zde.
  • Ukázka z knihy zde.

Kniha vychází za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Nadace Český literární fond a Programu na podporu publikační činnosti F. X. Šalda Francouzského institutu v Praze. / Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme d'aide à la publication F. X. Šalda, a bénéficié de la collaboration de l'Institut français de Prag.

Ohlasy