999 Kč
(jinde 1399 Kč)

RR 145/2023 Pražské ptactvo 1800–2020 (Ptáci – město – příběh hrdiny)

Veleslav Wahl, Petr Voříšek, Jaroslav Cepák, Kateřina Ebelová, Jan Hora, Jakub Hošek, Jan Hošek, Ondřej Sedláček, Jaroslav Škopek

Kniha Pražské ptactvo 1800–2020 (Ptáci – město – příběh hrdiny) je určena odborné i široké veřejnosti a propojuje zdánlivě odlehlé oblasti: svědčí o mimořádné osobnosti v boji proti dvěma totalitám a představuje pozoruhodné ornitologické dílo. V jednom svazku je zahrnuto v jistém smyslu několik knih najednou:

Těžištěm je ceněná a v mnoha směrech průkopnická práce Pražské ptactvo, v níž ornitolog Veleslav Wahl (1922–1950) v polovině čtyřicátých let 20. století knižně dokumentoval a komentoval stav a prostředí ptáků v hlavním městě. Na svou dobu mimořádně prozíravý a dnes zvlášť aktuální je mimo jiné Wahlův přístup k ochraně ptactva apelující na cílenou péči o životní prostředí. Kapitoly původního Pražského ptactva byly pro současné vydání významně doplněny a aktualizovány novými texty, které reflektují změny v avifauně Prahy od dob Veleslava Wahla.

Další podstatná část knihy je zaměřena na nevšední život Veleslava Wahla a jeho hrdinské občanské postoje, jimž dodnes nebyla věnována patřičná pozornost. Wahl byl nejen významným ornitologem, ale také aktivním členem domácího protinacistického a posléze protikomunistického odboje; za údajnou velezradu a vyzvědačství byl v roce 1950 totalitní komunistickou justicí odsouzen k smrti.

Důležitou rovinu tvoří i obrazová vrstva knihy. Texty o ptactvu provázejí nové kresby Jana Hoška, starší ilustrace Karla Svolinského i výběr z obrázků samotného Wahla, fotografie pražských lokalit, které pro tuto publikaci pořídil Karel Cudlín, i řada archivních snímků, dokumentů a dalších pramenů.

Kniha ve svém edičním záměru vychází z Wahlovy poslední vůle, kterou sepsal den před svou popravou. Chce splatit dluh vůči jeho ornitologickému dílu i jeho občanské statečnosti a být zdrojem poučení, posily i radosti pro mladé i starší čtenáře 21. století.

K vydání připravila a jazykovou redakci provedla Edita Onuferová
Redakční spolupráce Terezie Pokorná
Obrazová a technická redakce Viktor Karlík
Ilustrace Jan Hošek, Karel Svolinský, Veleslav Wahl
Fotografie lokalit Prahy z let 2021–2022 Karel Cudlín
S faksimile ilustrací Jany Kropáčkové a fotografi í V. J. Staňka z vydání Pražského ptactva z roku 1944
Grafický design, sazba a obálka Josefina Karlíková a Matej Vojtuš
Předtisková příprava Zdeněk Franc

Počet stran 544
ISBN 978-80-7622-028-7 (RR)
ISBN 978-80-87572-71-9 (ČSO)

Kniha vychází za finanční podpory Nadačního fondu rodiny Malých, Magistrátu hl. m. Prahy, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Právnické fakulty Univerzity Karlovy a členů a podporovatelů České společnosti ornitologické.

Ocenění

  • 1. místo v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2023 v kategorii Odborná literatura
  • Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu za rok 2023 (původní knižní práce z oblasti vědecké a odborné literatury)

Ohlasy