Ivan MATOUŠEK

IVAN MATOUŠEK (nar. 1948 v Praze) vystudoval chemii na Přírodovědecké fakultě UK, byl zaměstnán jako výzkumný pracovník v Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie ČSAV a pak ve Výzkumném ústavu pro farmacii a biochemii. Knižně vydal prózy Album (Mladá fronta 1991), Nové lázně (Mladá fronta 1992), Autobus a Andromeda (Kdo je kdo 1995), Ego (Torst 1997), Mezi starými obrazy (Votobia 1999), Spas (Triáda 2000), Adepti (Triáda 2009), Oslava (Revolver Revue 2009), Autor Quijota (Triáda 2014), Ogangie (Triáda 2017) a soubor Poezie (Triáda 2010).  Kromě literární tvorby se zabývá též malbou a grafikou.

Revolver Revue č. 26/1994 publikovala autorovu vzpomínku na Jana Lopatku (v rámci bloku „Lopy, malý ničema“), v č. 38/1998 prózu Strom u domu z roku 1976 s reprodukcemi devíti autorových obrazů z let 1979–1989, v č. 40/1999 ukázku z rukopisu románu Spas, tamtéž vzpomínku na výstavu Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (1989) (publikováno v rámci stejnojmenného bloku). Rozhovor s autorem vedl Michal Schindler (38/1998) a v témže čísle byl představen v pravidelné rubrice Sedm. V č. 53/2003 je uveřejněn blok o Péťově domácím divadle (1977–1984), které I. Matoušek založil a podstatnou měrou vedl, vytvářel a zásoboval vlastním repertoárem. V č. 68/2007 vyšla ukázka připravovaného románu Adepti, od č. 75/2009 do č. 78/2010 vycházela na pokračování Matouškova próza Ke své škodě králem být. V RR 90/2013 byla publikována koláž z korespondence a veršů s názvem Zoufalá plavba, která je výsledkem autorského experimentu Ivana Matouška a Martina Langera. RR 95/2014 přinesla záznam diskusí, které s autorem v Českém centru Paříž moderoval Jean-Gaspard Páleníček. Ukázka z románu Ogangie spolu s rozhovorem, který s autorem vedla Lucie Malá, vyšla v RR 105/2016, 107/2017 přineslo pásmo jeho záznamů Věty, 129/2022 ukázku z Paralelních poutí s rozhovorem Marka Vajchra, 132/2023 upravený příspěvek, který v mluvené podobě zazněl v rozhlasovém pořadu Knižní pól, a ukázku ze zápisu z přednášky Jana Patočky o Heideggerovi v roce 1970. 

V roce 2009 vyšla jako 34. svazek Edice Revolver Revue knižně próza Oslava, oceněná Magnesií Literou, v roce 2012 jako 40. svazek ERR próza Jedna věta. Ivan Matoušek je laureátem Ceny Revolver Revue za rok 2002.