Adam DRDA

ADAM DRDA (nar. 1971), novinář a publicista, v roce 1989 začal pracovat v tehdy ještě samizdatové revui Střední Evropa, kde jako redaktor působil do poloviny devadesátých let. Jeho články vycházely v Českém deníku a Lidových novinách, kde také vedl komentářové rubriky. Dále publikoval v Respektu, Hospodářských novinách a úzce spolupracoval s Revolver Revue a Kritickou Přílohou Revolver Revue. V letech 2000–2005 pracoval v české redakci BBC jako analytik domácí politiky, nyní působí jako redaktor dokumentárního cyklu Českého rozhlasu-Rádia Česko Příběhy 20. století.

Kritická Příloha Revolver Revue otiskla řadu autorových textů, např.: č. 2/1995 třídílný článek o bagatelizaci předlistopadového opozičního myšlení současnými quasiliberálními postoji, č. 3/1995 text o historii, významu a současné situaci kolem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, č. 5/1996 článek o Čechách v postkomunistické době, č. 7/1996 recenzi na výbor povídek Vlastimila Třešňáka, č. 9/1997 recenzi na knihu Bohumila Doležala Nesamozřejmá politika, č. 12/1998 článek o Kohoutově publicistice v roce 1998, č. 16/2000 článek o filmu Martina Mináče a Jiřího Hubače Všichni moji blízcí aj. (v úplnosti viz Bibliografie KP RR).Revolver Revue č. 33/1997 přinesla Drdův článek o lidech, kteří byli v opozici proti režimu, ale Chartu 77 nepodepsali, č. 38/1998 příspěvek o agenturních svazcích StB, které byly vedeny na Petra Placáka, č. 41/1999 komentář k ukázkám ze spisů vedených o Michalu Hýbkovi a Miloslavu Maškovi. RR č. 88/2012 otiskla autorův proslov pronesený na slavnostním předání Ceny RR za rok 2011 Bohumilu Doležalovi. Pro RR č. 90/2012 připravil portrét pozapomenuté osobnosti Augustina Navrátila, pro č. 91/2013 portrét sestry Anny Magdaleny Schwarzové, v č. 92/2013 připomněl Přemysla Blažíčka, v č. 93/2013 „autobusáka s občanskou kuráží“ Rudolfa Berezu, pro RR č. 94/2014 připravil portrét Dany Němcové a ve stati Zvláštní zacházení se zabýval terezínským rodinným táborem v Osvětimi-Birkenau. V sérii portrétů mimořádných osobností české společnosti pokračuje i v č. 95/2014, kde připomněl odbojovou činnost skauta Ivana Kieslingera (v tomtéž čísle vyšel také dosud nezveřejněný rozhovor A. Drdy s Filipem Topolem), v č. 96/2014, v rámci něhož připomíná osud a dílo novinářky, spisovatelky a překladatelky Ruth Bondyové, a v č. 97/2014, jež přináší Drdovu esej o historikovi a publicistovi Emanuelu Mandlerovi. V RR 98/2015 publikoval esej o ilegálním skautovi Petru Maišaidrovi, pro RR 99/2015 připravil portrét Čestmíra Huňáta a vedl rozhovor s malířem Michalem Kadlečkem. V jubilejním 100. čísle vyšla v rámci rozsáhlého bloku věnovaného „kauze Kundera“ esej, v níž autor mapuje českou mediální diskusi kolem tohoto případu. Patří k pravidelným autorům Bubínku Revolveru. Pro RR č. 101/2015 připravil portrét historika Milana Churaně, v č. 103/2016 vedl rozsáhlý rozhovor s hudebníkem, filosofem a publicistou Miroslavem Vodrážkou a v č. 105/2016 s badatelem Radkem Schovánkem. V rámci volné série rozhovorů s vybranými představiteli českého akčního umění v jeho počátcích pořídil pro RR interview s Petrem Štemberou (107/2017), Janem Mlčochem (108/2017) a Karlem Milerem (109/2017, spolu s Lubou Kmeťovou).